Blindfriendly  21. 10. 2018 | Meniny má Uršuľa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

OA Nevädzová získala v krajskom kole SOČ prvé dve miesta v odbore 15 Ekonomika a riadenie.

 Spojená škola Ivanka pri Dunaji poriadala dňa 22.4.2017 súťaž v parkure.

 25. ročník súťaže, bol pre Strednú odbornú školu polygrafickú v Bratislave opäť úspešný.

 Medzinárodná baletná súťaž "VIENNA INTERNATIONAL BALLET EXPERIENCE - VIBE"

 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava prijala pozvanie Strednej zdravotníckej školy, Kladská 2, 787 01 Šumperk, Česká republika na 4. ročník študentskej konferencie z Klinickej propedeutiky.

 V Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1 sa realizoval už po piatykrát projekt „Živé knihy“.

V marci sa zúčastnila konferencie pre inovatívnych učiteľov, ktorá sa každoročne organizuje pre pedagógov zapojených do programu Microsoft Innovative Expert Educator.

 Spojená škola Tokajícka 24 sa v rámci projektu Erasmus+ Zdravé mysle pre šťastné životy zúčastnili krátkodobej výmeny študentov v Bulharsku.

 Študenti SPŠE, Hálova 16 dosiahli mimoriadny úspech na Junior Achievement veľtrhu podnikateľských talentov.