Blindfriendly  24. 2. 2019 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Fašiangy, najveselšie obdobie roka, prežívali s radosťou a dobrou náladou aj klienti Domova sociálnych služieb v Báhoni.

Na záver fašiangov – 12.2.2013, sa v Domove sociálnych služieb Rozsutec konal Valentínsky karneval.

V dňoch 12.2. - 14.2. 2013 sa v Jahodnej pri Košiciach uskutočnil VII. ročník zábavno - pohybových hier pre zdravotne znevýhodnené deti a dospelých z domovov sociálnych služieb nazvaný Blumiáda.

Naša klientka, /DSSaRS ROSA/, skvelá športovkyňa Darinka Kryhová nás opäť presvedčila, že je nielen vynikajúcou reprezentantkou v plávaní ale aj zimných športoch, konkrétne v lyžovaní.

 Viete, čo majú spoločné ježibaba, vodník, čert, motýlik, duch, arab, koleso šťastia a batman? Spolu s ďalšími rozprávkovými postavami sa stretli na našom maškarnom plese.

 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA usporiadal 7. februára 2013 v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre Fašiangový ples, na ktorom sa stretlo 90 znevýhodnených ľudí.

 Plesová sezóna je v plnom prúde. Bratislavská župa a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre pripravilo ples aj pre seniorov z regiónu. V bratislavskej Incheba Expo Aréne sa zabávalo takmer 700 seniorov z klubov dôchodcov a zariadení sociálnych služieb z 23 miest a obcí v BSK.

 Na Javorinskej sme privítali sezónu plesov a zábav fašiangovým karnevalom.

 Pracovníci a klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých a zariadenia podporovaného bývania Rozsutec usporiadali 14.12.2012 Adventný benefičný koncert. Konal sa v bratislavskej mestskej časti Lamač, kde sídli aj Domov sociálnych služieb Rozsutec.

 Po inšpiráciu k výrobe pochúťok pre vtáky sme nemuseli chodiť ďaleko.