Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

História Dňa matiek siaha až k antike, napr. v starovekom Grécku oslavovali ženy ako darkyne života.

Dňa 15. mája 2013 prišli pozdraviť naše babičky a zamestnankyne pri príležitosti Dňa matiek deti zo súkromnej MŠ sv. Jozefa v Pezinku s program a hudobná skupina Palo-Mix so speváčkou p. Zuzanou Bahikovou .

Záleží vám na zdravom životnom prostredí? Máte túžbu meniť svet k lepšiemu? Hľadáte konštruktívne riešenie problémov? Radi sa učíte cez zážitky? Máte radi tímovú spoluprácu? Chcete spoznať zaujímavé osobnosti?

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vyhlasuje výzvu pre akreditované subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na území BSK.

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom tejto informácie oznamuje neštátnym subjektom, že majú možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2014 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na predkladanie žiadostí je do 31. júla 2013.

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema v Modre, v spolupráci s Nadáciou pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality, 9. apríla 2013 sprístupnili verejnosti prvú samostatnú výstavu obrazov pána Branislava Šebestu pod názvom Šapitó.

Medzihraničná spolupráca Rotary klubov prinesie podporu zariadeniu komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS. 13. apríla 2013 sa v historickej budove Slovenského národného divadla uskutočnilo operné predstavenie Don Giovanni, pričom výťažok zo vstupného bude venovaný zaradeniu GAUDEAMUS na Mokrohájskej ulici za účelom zveľadenia unikátneho hydrocentra.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

Mnohí, ktorí už niekedy počuli o pripútaní, či vzťahovej väzbe boli užasnutí, akým zaujímavým uzlíkom posilňovaných či oslabených vzťahov je každý z nás.