Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania vyhodnotila projekt Združenia Malokarpatská vínna cesta (MVC) ako jeden z dvoch, ktoré budú reprezentovať Slovenskú republiku v európskom kole súťaže o získanie Európskej ceny na podporu podnikania 2012 v kategórii Podpora podnikateľského ducha.

Uplynulý víkend sa v príjemnom prostredí areálu Kamenný mlyn pri Plaveckom Štvrtku uskutočnil už 15. ročník Festivalu Mlyn pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša.

 Židovské komunitné múzeum rozšíri oddnes ponuku múzeí v hlavnom meste. Jeho sídlom je jediná synagóga v Bratislave, ktorá sa nachádza na Heydukovej ulici. Verejnosť môže po prvý krát spoznať poklady bratislavskej židovskej komunity a nahliadnuť do jej bohatej histórie. Na projekt finančne prispel aj Bratislavský samosprávny kraj. Múzeum verejnosti predstavili predseda Židovskej náboženskej obce Peter Salner, podpredseda ŽNO Maroš Borsky a podpredseda BSK Martin Berta.

 V dňoch 22. a 23.júna 2012 sa v areáli Kamenného mlyna pri Plaveckom Štvrtku uskutoční pod záštitou predsedu BSK Pavla Freša Festival Mlyn – 15.ročník hudobného podujatia s programom pre všetky generácie.

Dňa 21. júna 2012 pri príležitosti uplynutia 250. rokov od narodenia Moše Schreibera, známeho pod rabínskym menom Chatam Sofer bude v Bratislave otvorená turistická trasa Stratené mesto Bratislava-Pozsony-Pressburg .

 V Senci sa uskutočnil už štvrtý workshop cezhraničného projektu Destinatour 2013. Nosnou témou boli podujatia ako faktor rozvoja turizmu a regiónu.

 V poradí tretí workshop sa ukutočnil v Stupave 17. apríla 2012. Pozvaným účastníkom sa opäť predstavili odborníci z oblasti cestovného ruchu a ponúkli skutočne inšpiratívne prezentácie.

V poradí tretí odborný workshop/seminár sa uskutoční 17. apríla 2012 a opäť ponúkne zaujímavú tému z oblasti destinačného manažmentu.