Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch ponúka prezentačno-pracovné podujatie cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2012 v Prahe v hoteli PARKHOTEL, v čase od 11.00 h do 15.00 h.

Voda a cestovný ruch boli témou medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Hradci Králové 15. a 16. marca 2012 za účasti prednášajúcich z Česka, Poľska, Nemecka a Slovenska.

 Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s dolnorakúskou destinačnou organizáciou Niederösterreich Werbung, rakúskym partnerom cezhraničného projektu DESTINATOUR 2013 pripravili druhé podujatie z cyklu ôsmich odborných seminárov/workshopov, ktoré sa uskutočnilo 28. februára 2012 v Pezinku.

Bratislavský samosprávny kraj ako prvý spomedzi ôsmich krajov na Slovensku založil krajskú organizáciu cestovného ruchu s názvom Bratislava Region Tourism (Turizmus regiónu Bratislava). Táto udalosť mala veľký ohlas aj médiách.

Druhý odborný workshop sa uskutoční v utorok 28. februára 2012 v Pezinku v hoteli Tilia. Opäť ponúkne tému, ktorá bude zameraná na zvyšovanie profesionality v manažmente cestovného ruchu na území BSK prostredníctvom prenosu know-how od expertov z Dolného Rakúska.