Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Predmet zákazky: nákup tonerov do tlačiarni originál

Názov predmetu zákazky: Frézovačka Bernardo KF 25 Pro s digitálnym odmeriavaním a príslušenstvom Predpokladaná hodnota zákazky: 2 695,25 eur bez DPH.

Predmet zákazky: nákup kancelárskych potrieb

Predmet zákazky: výmena kanalizačných stúpačiek v budove na ul. Znievska 2

Lyžiarsky výcvik pre žiakov /Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava

Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky: "Nákup učebných pomôcok do učební ošetrovateľstva"

Názov: Dodávka Rehabilitačný bežecký pás pre detskú rehabilitáciu a detský rehabilitačný stacionár

Názov predmetu zákazky: Pracovná obuv pre zamestnancov

Predmet zákazky: Odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu

Názov zákazky : Zabezpečenie rozvodov vody voči zamrznutiu