Blindfriendly  24. 2. 2019 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Zariadenia začnú občanom Bratislavského kraja slúžiť začiatkom budúceho roka. Poslankyňa NR SR Viera Tomanová zhodnotila BSK ako jeden z krajov, ktoré poskytovateľov sociálnych služieb podporujú najlepšie.

 Dňa 7. a 8.11.2012 sa v pracovných skupinách Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA uskutočnila tvorivá dielňa pre klientov a ich rodičov.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave Vás srdečne pozýva v stredu 21.11. 2012 o 13:30 na KATARÍNSKU ZÁBAVU. Príďte sa medzi nás dobre zabaviť, zatancovať si a pochutnať si na malom občerstvení. Tešíme sa na Vás!

V tomto duchu sa nieslo záverečné októbrové stretnutie venované všetkým činnostiam, ktorých mali možnosť zúčastniť sa občania obce Báhoň žijúci v domove sociálnych služieb i mimo neho počas predchádzajúcich piatich mesiacov v rámci projektu „Cez ruky k duši“.

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni bol pozvaný miestnou základnou školou k spolupráci pri realizácii podujatia, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. októbra 2012 v ZŠ pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.

 Významné jubileum domova sociálnych služieb, ktorý je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, si pripomenuli jeho zamestnanci, klienti, ich rodičia aj zástupcovia BSK v sobotu na slávnosti v DK Dúbravka.

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Vás pozýva na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 30. výročia jeho založenia. Akadémia sa uskutoční 10. novembra 2012 o 15:30 hod. v červenej sále DK Dúbravka, Saratovská 2/A.

 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA v roku 2012 získal finančnú podporu na 6 projektov, vďaka realizácii ktorých bolo umožnené znevýhodneným ľuďom skvalitniť život a pre mnohých z nich urobiť veľký krok nasmerovaný k samostatnosti a nezávislosti. (Prvé tri z nich sme vám predstavili už v októbri.)

 Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec zorganizoval 18.10.2012 odborný seminár Zmenu nosíš v sebe, týkajúci sa transformácie zariadenia sociálnych služieb.

Od polovice septembra do polovice októbra bolo babie leto v Sibírke plné cestovania. Prvý výlet bol do Nitry na „Výtvarný salón ZPMP“. Boli sme si pozrieť výtvory našich kamarátov – kresby, maľby, keramiku. Napriek tomu, že sme museli prekonávať bariéry vo forme schodov, bol to deň príjemných preniknutí do vnútorného sveta duší našich kamarátov z celého Slovenska.