Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Klienti DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave sa zúčastnili na mimoriadne peknom podujatí - výtvarnej súťaži.

 Namotaní po uši boli klienti i návštevníci predposledného stretnutia s rovnomenným názvom workshopu zameraného na výrobu predmetov z drôtu (misky, vešiaky, ozdoby, šperky,...).

Knižku s týmto názvom uviedla do života jej autorka Olinka Kroková dňa 24. septembra v DSS Báhoň. Tohto milého podujatia sa zúčastnila aj riaditeľka odboru sociálnych vecí Ú BSK Mgr. Michaela Šopová.

 V sobotu sa uskutoční už druhý ročník športového podujatia pre seniorov zo zariadení v pôsobnosti Bratislavskej župy a hlavného mesta. Trinásť družstiev si zasúťaží v desiatich disciplínach.

Leto bolo nielen príjemné, horúce a odpočinkové, ale aj v Rozsutci aj bohaté a zaujímavé na zážitky, stretnutia, táboráky a opekanie.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov a verejnosť.

V dňoch 1.-15.9.2012 sa v DSS Integra v Bratislave uskutočnil ďalší ročník medzinárodného dobrovoľníckeho tábora „INEX 2012“.

 V prvú septembrovú sobotu sa v petržalskom skateparku konal PIK-NIK, podujatie pripravené neziskovou organizáciou KASPIAN. Tá sa takto rozhodla osláviť svoje 15. narodeniny. Pre Bratislavčanov pripravila deň plný zábavy, súťaží a hier.

 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka Vás pozýva na výstavu „Pohltil ho iný svet...“.

 Krásne prostredie okolia Stupavy sme si aj v júli a auguste vychutnávali plnými dúškami na cyklistických túrach s klientmi.