Blindfriendly Piatok 19. 4. 2019 | Meniny má Jela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Pracovníci a klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých a zariadenia podporovaného bývania Rozsutec usporiadali 14.12.2012 Adventný benefičný koncert. Konal sa v bratislavskej mestskej časti Lamač, kde sídli aj Domov sociálnych služieb Rozsutec.

 Po inšpiráciu k výrobe pochúťok pre vtáky sme nemuseli chodiť ďaleko.

 V utorok 15. 1. 2013 sa v našom DSS pre deti a RS ROSA uskutočnila beseda s npor. PaedDr. Martinou Kočišovou z OR PZ Bratislava IV na tému trestno-právnej zodpovednosti.

Sociálny program Bratislavskej župy Centrum pre rodiny v kríze funguje už štyri roky. Počas tohto obdobia pomohlo už takmer 600 rodinám.

Deti z Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA dostali vo štvrtok 20. 12. 2012 od spoločnosti Microsoft Slovakia skvelý vianočný darček – domáce kino. Kompletne zariadenú miestnosť – od koberca cez závesy a nábytok až po techniku – v prítomnosti zástupcov firmy slávnostne otvoril riaditeľ DSS pre deti a RS ROSA Miroslav Kuric.

Pomoc ľuďom, ktorí sú odkázaní na sociálne služby, je jednou z priorít Bratislavskej župy. Minulý rok bolo na oblasť sociálnych vecí vyčlenených v rozpočte kraja 23,8 mil.€, v tomto roku je to viac ako 24 mil.€.

 Pod týmto názvom si v priestoroch Musique club galerie môžete pozrieť výstavu diel štyroch nadaných umelcov žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre, ktorým sa stala maľba nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich snov a túžob.

Na deň otvorených dverí dňa 1.12.2012 zavítal do Plaveckého Podhradia skutočný Mikuláš, ktorého privítali svojimi vinšami a pesničkami naše klientky a deti z Detského domova Pečeňady.

Starostlivosť o mentálne postihnutých, zapájanie zdravotne ťažko postihnutých ľudí do pracovného života, práca s autistami či pomoc obetiam domáceho násilia. Tieto a mnohé ďalšie témy boli predmetom pracovných stretnutí podpredsedníčky BSK Gabrielly Németh a riaditeľky odboru sociálnych vecí BSK Michaely Šopovej v Bruseli. Pracovná návšteva Bruselu priniesla množstvo podnetov na zlepšenie podmienok pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc samosprávy.

 Dnes sme mali možnosť opäť po jedenásty krát privítať na pôde nášho DSS bratislavského biskupa J. E. Mons. doc. ThDr. Jozefa Haľka, PhD, pri príležitosti posvätenia adventných vencov.