Blindfriendly Sobota 22. 9. 2018 | Meniny má Móric Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

V rámci medzinárodného kultúrneho projektu „České sny“ venovanom propagácii českej hudby v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre dňa 19.8.2011 o 19.00 vystúpi Zuzana Lapčíková Kvintet.

Rinčanie mečov, oslavné piesne trubadúrov, odvážne súboje o priazeň krásnej dámy, dvorská láska. Králi, kniežatá, princezné, ale aj prostá bedač. Objavte znova dávno stratené chute stredovekých jedál a opojných nápojov, spoznajte prácu remeselníkov, vyskúšajte si streľbu z luku, započúvajte sa do rytmov dobovej hudby a svoje oči pohlaďte krásou tradičných tancov. Vaše zmysly nakoniec rozpáli veľkolepá ohňová a UV show.

S cieľom rozšíriť informovanosť samosprávy a podnikateľov o možnostiach rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v Mikroregióne Červený Kameň pripravila Nezisková organizácia AGROEDUKA z Trenčína v dňoch 19.9. - 21.9. 2011 tréningový program pod názvom „Možnosti rozvoja regiónov prostredníctvom podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike“.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch pripravuje v spolupráci s krajinami V4 (Českou republikou, Maďarskom a Poľskom) prezentačnú road show cestovného ruchu krajín V4 spojenú s kontraktačným workshopom a slovensko-ruskými rokovaniami.

Neobycajný návrat do dôb dávno minulých je možné zažit na velkom hrade v Malých Karpatoch prostredníctvom I. casti nocných prehliadok s podtitulom Kamenné mysterium. Jeho legendárny príbeh ožíva 25. júna / 16. júla / 20. augusta / 27.augusta 2011.