Blindfriendly Piatok 16. 11. 2018 | Meniny má Agnesa Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

 Seminár Židovské kultúrne dedičstvo a jeho využívanie pri rozvoji miestnej kultúry a cestovného ruchu, ktorý sa konal 6.decembra 2011, oboznámil účastníkov s potenciálom a možnými cestami ako využívať na rozvoj kultúrnych, spoločenských aktivít a cestovného ruchu v miestach ich pôsobenia pamiatky židovského kultúrneho dedičstva.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky po nadobudnutí účinnosti Zákona z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., pripravuje v spolupráci s odbormi samosprávnych krajov, ktoré sú zodpovedné za cestovný ruch pracovné stretnutia v každom samosprávnom kraji.

Dokumentačné stredisko holokaustu v partnerstve so Slovenským centrom židovského kultúrneho dedičstva a Bratislavským samosprávnym krajom organizujú dňa 6.decembra 2011 seminár pod názvom Židovské kultúrne dedičstvo a jeho využívanie pri rozvoji miestnej kultúry a cestovného ruchu.

Mesto Senec, Mestské kultúrne stredisko a Mestské múzeum v Senci si Vás dovoľujú pozvať 25. novembra 2011 (piatok) o 17.00 hod. do Tureckého domu na vernisáž výstavy "Zem planéta hmyzu".

 Počet prenocovaní rakúskych návštevníkov v Bratislavskom samosprávnom kraji vzrástol za 1. polrok 2011 medziročne o takmer 34 % na 22 tisíc. Slovenskí hostia tvoria v štatistike cestovného ruchu Dolného Rakúska počtom 36.500 prenocovaní ročne, z celkového počtu 6,4 mil. nocľahov, zatiaľ temer zanedbateľnú skupinu hostí.

 Prvý októbrový víkend v Bratislavskom kraji sa už tradične nesie v znamení „záhorackého zelá“. Slávnosti kapusty patria od roku 1996 medzi najväčšie festivaly na Záhorí a ich cieľom je zachovanie tradícií pestovania a spracovania tejto zeleniny v našich končinách. 15. ročník Deň zelá 2011 – pod záštitou predsedu Bratislavského kraja, Pavla Freša - je tento rok zaradený aj do série regionálnych podujatí Župnej jesene.

 Uplynulý víkend sa v hlavnom meste Poľska niesol v znamení cestovania a cyklomaratónu.

Bratislavský samosprávny kraj sa už po deviaty raz predstaví na poľskom trhu cestovného ruchu. Konkrétne v dňoch 22.-24.septembra 2011.