Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

 Bratislavská župa sa pripojila do širokej spolupráce subjektov z verejného a súkromného sektora, ktorá mala za cieľ poskytnúť fanúšikom aktuálne a užitočné informácie počas ich pobytu v Bratislave a okolí.

 Historické objekty, zachovalá architektúra, architektonické prvky úzko späté s tradíciami vinohradníctva, vinárstva, modranská keramika s osobitným maľovaným vzorom sú najväčšími lákadlami pre turistov v Malokarpatskom regióne.

Centrum ARCHA od 5. do 23. mája 2011 predstaví v priestoroch výstavného pavilónu Podhradie SNM na Žižkovej 16 v Bratislave v poradí druhú prehliadku tvorby architektúry na Slovensku za obdobie rokov 2005 – 2010.

Mesto Malacky Vás pozýva 1. mája 2011 o 11:00 hod. na nádvorie Pálffyovského kaštieľa v Malackách, kde sa v rámci každoročných osláv Prvomájových Malaciek uskutoční 1. ročník svadobnej kvetinovej show.

Bratislavský samosprávny kraj sa pripája ku kampani Play Fair vyhlásenej Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch na obdobie konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa budú konať v Bratislave a v Košiciach v dňoch 29.4. – 15.5.2011.

 Istra Centrum - centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie, Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk

 Turistická informačná kancelária Devínska Nová Ves, Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava, www.tikdnv.sk, info@tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk.

Prvomájové Malacky sa ponesú v znamení viacerých exkluzivít. Jednou z nich sú aj dva koncerty (na lístky aj pre verejnosť) medzinárodne známej a obľúbenej dychovej kapely s názvom Kumpanovi muzikanti.

Tento rok sa na Prvomájové Malacky 2011 tešia aj najsilnejší a „najväčší“ muži Slovenska. Strongmani usporiadajú na futbalovom štadióne v Zámockom parku Majstrovstvá Slovenska silných mužov 2011.