Blindfriendly Sobota 18. 1. 2020 | Meniny má Bohdana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 27. januára 2012 odsúhlasilo vznik prvej Krajskej organizácie cestovného ruchu na Slovensku a členstvo BSK v tejto organizácii.

 Prvý odborný seminár/workshop projektu DESTINATOUR 2013, ktorý sa uskutočnil 31. januára 2012 v priestoroch BSK, sa stretol s pozitívnym ohlasom.

 Bratislavská župa okrem pozitívnych ohlasov verejnosti získala na veľtrhu Slovakiatour aj prestížnu cenu dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave KrištOF 2011.

 Uplynulú nedeľu zatvorila svoje brány najväčšia slovenská výstava cestovného ruchu, voľného času a gastronómie, ITF Slovakiatour – Danubius Gastro 2012. Na celkovej ploche 17 500m² vystavovalo 405 subjektov z 21 krajín sveta. Počas 4 dní navštívilo výstavisko 72 764 návštevníkov.

Témou prvého odborného workshopu bude úvod do problematiky fungovania destinačného manažmentu, kde sa okrem slovenských expertov predstaví aj Mag. Stefan Bauer z Dolného Rakúska.

 Bratislavská župa sa od štvrtka do nedele predstaví na najvýznamnejšom domácom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2012, ktorý sa každoročne koná v Incheba Expo Bratislava.

 V rámci reprezentatívnej ponuky cestovania a dovolenky v medzinárodných destináciách a v Rakúsku mal možnosť prezentovať svoju ponuku na tohoročnom Ferien Messe od 12. do 15.janauára 2012 aj Bratislavský samosprávny kraj.

 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa v dňoch 19. - 22. januára 2012 predstaví v spoločnej expozícii s hl. mestom SR, Bratislavou, Mestom Pezinok, Mestom Stupava a Správou cestovného ruchu Senec na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2012.