Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky: - Servis a diagnostika kotlov Vitoplex - 3ks - Servis a diagnostika plynových horákov Veishaupt- 3ks - Odborná skúška plynových spotrebičov s výkonom nad 0,5MW (skupina Ah podľa vyhl. 508/2009 Zz

Názov predmetu zákazky: Lyžiarsko-snowbordový výchovno-vzdelávací kurz Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Výmena a oprava žalúzií v triedach s predpokladanou hodnotou zákazky do 1700,-€ bez DPH

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Nákup počítačov s predpokladanou hodnotou zákazky do 3950,-€ bez DPH

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Robustný, pevný školský nábytok do tried s predpokladanou hodnotou zákazky do 3300,-€ bez DPH

Verejný obstarávateľ oznamuje zámer realizovať verejné obstarávanie zákazky: Posilňovacie stroje s predpokladanou hodnotou zákazky do 2500,-€ bez DPH

"Nákup meracích prístrojov a projektorov"

Názov predmetu zákazky: "Odborná prehliadka, skúška a revízia elektrických spotrebičov, elektroinštalácie, elektrických zariadení a bleskozvodu".

Názov predmetu zákazky: „Nákup elektroinštalačného materiálu“

Názov: Dodávka rotopédu pre detskú rehabilitáciu