Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Ku koncu roka sa SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava zúčastnila dvoch významných súťaží a na oboch bola veľmi úspešná.

 Pedagogický kolektív Gymnázia, Hubeného 23 v Bratislave obdržal Poďakovanie od Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za výbornú prípravu žiakov, ktorí na fakulte dosahujú výborné výsledky.

 SOŠ dopravná na Kvačalovej 20 sa po prvýkrát zúčastnila Veľtrhu fiktívnych firiem v Českých Budějoviciach. Veľtrhu sa zúčastnilo 17 fiktívnych firiem z Česka a Slovenska.

Milí športoví nadšenci, aj tento rok môžete hlasovať za najúspešnejšieho športovca a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 21. decembra v Zrkadlovej sieni bratislavského Primaciálneho paláca. Hlasovanie je spustené na webovej stránke hlavného mesta a potrvá do 12. decembra.

 Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Kysucká 14 v Senci sa dňa 6. decembra 2017 zúčastnila 4. kontraktačného veľtrhu cvičných firiem na Obchodnej akadémii v Seredi. Kontraktačné dni predstavujú jednu z foriem podnikateľského vzdelávania žiakov. Ponúkajú žiakom v cvičných firmách rozvíjať svoje podnikateľské, odborné, personálne a sociálne zručnosti v kontakte so svojimi rovesníkmi, ale aj širokou verejnosťou.

 Žiaci našej Strednej odbornej školy dopravnej na Kvačalovej 20 v Bratislave sa zúčastnili 26. októbra 2017 Dňa otvorených dverí na strojníckej fakulte STU v Bratislave.

Písali o nás v zahraničí... První místo za prezentaci zahraniční spolupráce pro Střední školu obchodní a Vyšší odbornú školu České Budějovice a Strednú odbornú školu obchodu a služieb Samuela Jurkoviča z Bratislavy

 Príďte sa informovať o možnostiach štúdia a spoznajte kolektív a zázemie školy. Deň otvorených dverí sa uskutoční 11.12.2017 od 8h do 16h.

 Dňa 11. decembra 2017 v čase od 8.00 hod. do 17.00.