Blindfriendly Sobota 21. 7. 2018 | Meniny má Daniel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Na jednej vlne je v poradí tretí workshop, ktorý zrealizovali klienti a zamestnanci DSS v Báhoni pre miestnych občanov dňa 22.8.2012 v rámci projektu „Cez ruky k duši“.

 Bratislavský kraj pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím zapojiť sa do spoločnosti.

 Ako každoročne, aj tento krát sme sa chceli vybrať na kúpalisko.

 V dňoch 14. – 17.augusta 2012 sa konal v Evanjelickej bohosloveckej fakulte na Bartókovej 8 v Bratislave v tichom prostredí nad hradom divadelný festival Umenie spája národy.

 Pod týmto názvom zrealizoval Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni 31. júla pre miestnych občanov workshop zameraný na ručnú výrobu rôznych predmetov z hliny (drobné ozdoby, šálky, misky, vázy, magnetky, reliéfy,...).

 V sobotu 21. júla v popoludňajších hodinách naši klienti trochu pookriali. Zo SZTP (Slovenský zväz telesne postihnutých) z okresu Malacky prišla divadelná skupina Pavúčiky so svojou najnovšou rozprávkovou hrou „O zelenej svinke“.

 Prvý júlový týždeň sa v Plaveckom Podhradí začal športovými aktivitami, keď Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie zorganizoval 4.7.2011 v poradí už 7. ročník športovo – zábavných hier.

 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni v spolupráci s miestnym obecným úradom začal s realizáciou projektu „Cez ruky k duši“, ktorý bol podporený Nadáciou „Konto Orange“.

V posledný júnový piatok sa zišli sociálni pracovníci zo siedmich sociálnych zariadení Bratislavského kraja, aby sa na seminári v DSS a ZPB Rozsutec dozvedeli viac o sexualite ľudí s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami.

 28. júna 2012 zorganizoval Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA III. ročník petangového turnaja, ktorý sa uskutočnil v príjemnom prostredí Penziónu Harmónia v Modre.