Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Pod týmto názvom si v priestoroch Musique club galerie môžete pozrieť výstavu diel štyroch nadaných umelcov žijúcich v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania MEREMA v Modre, ktorým sa stala maľba nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich snov a túžob.

Na deň otvorených dverí dňa 1.12.2012 zavítal do Plaveckého Podhradia skutočný Mikuláš, ktorého privítali svojimi vinšami a pesničkami naše klientky a deti z Detského domova Pečeňady.

Starostlivosť o mentálne postihnutých, zapájanie zdravotne ťažko postihnutých ľudí do pracovného života, práca s autistami či pomoc obetiam domáceho násilia. Tieto a mnohé ďalšie témy boli predmetom pracovných stretnutí podpredsedníčky BSK Gabrielly Németh a riaditeľky odboru sociálnych vecí BSK Michaely Šopovej v Bruseli. Pracovná návšteva Bruselu priniesla množstvo podnetov na zlepšenie podmienok pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc samosprávy.

 Dnes sme mali možnosť opäť po jedenásty krát privítať na pôde nášho DSS bratislavského biskupa J. E. Mons. doc. ThDr. Jozefa Haľka, PhD, pri príležitosti posvätenia adventných vencov.

 V dňoch 14. až 16. novembra 2012 sa konal už 8. ročník prehliadky záujmovo- umeleckej činnosti ľudí s mentálnym postihnutím SLUNCE SVÍTÍ VŠEM v Mladej Boleslave.

 Bedřich Matoušek, klient Domova sociálnych služieb Rozsutec v Bratislave – Lamači vystavuje svoje umelecké diela – fotografie a obrazy v Galérii insitného umenia v Pezinku – Schaubmarov mlyn.

 Zariadenia začnú občanom Bratislavského kraja slúžiť začiatkom budúceho roka. Poslankyňa NR SR Viera Tomanová zhodnotila BSK ako jeden z krajov, ktoré poskytovateľov sociálnych služieb podporujú najlepšie.

 Dňa 7. a 8.11.2012 sa v pracovných skupinách Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA uskutočnila tvorivá dielňa pre klientov a ich rodičov.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave Vás srdečne pozýva v stredu 21.11. 2012 o 13:30 na KATARÍNSKU ZÁBAVU. Príďte sa medzi nás dobre zabaviť, zatancovať si a pochutnať si na malom občerstvení. Tešíme sa na Vás!

V tomto duchu sa nieslo záverečné októbrové stretnutie venované všetkým činnostiam, ktorých mali možnosť zúčastniť sa občania obce Báhoň žijúci v domove sociálnych služieb i mimo neho počas predchádzajúcich piatich mesiacov v rámci projektu „Cez ruky k duši“.