Blindfriendly Streda 16. 1. 2019 | Meniny má Kristína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Mesto Senec, Mestské kultúrne stredisko a Mestské múzeum v Senci si Vás dovoľujú pozvať 25. novembra 2011 (piatok) o 17.00 hod. do Tureckého domu na vernisáž výstavy "Zem planéta hmyzu".

 Počet prenocovaní rakúskych návštevníkov v Bratislavskom samosprávnom kraji vzrástol za 1. polrok 2011 medziročne o takmer 34 % na 22 tisíc. Slovenskí hostia tvoria v štatistike cestovného ruchu Dolného Rakúska počtom 36.500 prenocovaní ročne, z celkového počtu 6,4 mil. nocľahov, zatiaľ temer zanedbateľnú skupinu hostí.

 Prvý októbrový víkend v Bratislavskom kraji sa už tradične nesie v znamení „záhorackého zelá“. Slávnosti kapusty patria od roku 1996 medzi najväčšie festivaly na Záhorí a ich cieľom je zachovanie tradícií pestovania a spracovania tejto zeleniny v našich končinách. 15. ročník Deň zelá 2011 – pod záštitou predsedu Bratislavského kraja, Pavla Freša - je tento rok zaradený aj do série regionálnych podujatí Župnej jesene.

 Uplynulý víkend sa v hlavnom meste Poľska niesol v znamení cestovania a cyklomaratónu.

Bratislavský samosprávny kraj sa už po deviaty raz predstaví na poľskom trhu cestovného ruchu. Konkrétne v dňoch 22.-24.septembra 2011.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) organizuje dňa 22. 9. 2011 v hoteli Sheraton Bratislava, slovensko-arabský workshop. Cieľom workshopu je využiť záujem zo strany arabskej verejnosti a informovať zástupcov arabských cestovných kancelárií o leisure produkte cestovného ruchu na Slovensku s pridanou hodnotou kúpeľného a medicínskeho cestovného ruchu.

V rámci medzinárodného kultúrneho projektu „České sny“ venovanom propagácii českej hudby v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre dňa 19.8.2011 o 19.00 vystúpi Zuzana Lapčíková Kvintet.