Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

Na organizácií Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa podieľa niekoľko desiatok štátov Európy. Ich cieľom je zachovávať hmotnú európsku kultúru a históriu prostredníctvom sprístupnenia rôznych pamiatok. Slovensko nie je výnimkou. Od 3. do 30. septembra t. r. sa na viacerých miestach konajú odborné semináre, výstavy a exkurzie. V Bratislavskom kraji sa do podujatia zapojili rôzne mestá.

2. septembra 2009 sa pre študentov Konzervatória na Konventnej ulici v Bratislave, ktoré je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, začne nový školský rok v kompletne zrekonštruovaných priestoroch. Slávnostné otvorenie nielen školského roka ale i zrekonštruovanej budovy sa uskutoční o 11,30 hod. za prítomnosti vzácneho hosťa, prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Symbolicky dostáva pedagogický zbor i študenti tento darček v roku, kedy Konzervatórium oslavuje 90. výročie svojho vzniku.

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom v Budapešti organizujú dňa 2. septembra t.r. o 10.00 hod. informačný deň venovaný 2. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Informačný deň sa uskutoční v sídle BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave v Rokovacej sále na prízemí.

V dňoch od 21. do 22. septembra t. r. sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutoční Európska konferencia obnovy vidieka 2009. Usporiadateľom je Európska ARGE pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni v spolupráci s Dolným Rakúskom, Bratislavským a Trnavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom SR Bratislava. Odborne a organizačne podujatie podporili AINova a Slovenská agentúra životného prostredia.

Mnohí z nich si túto skúsenosť odkrútili po prvýkrát. Prvodarcom bol dnes aj herec a zabávač Ivan „Tuli“ Vojtek či Matej Zagrapan zo Stredoškolského parlamentu pri BSK. Medzi darcami nechýbal ani predseda BSK Vladimír Bajan.

Zámer zobrať si úver do výšky 6 mil. Eur dnes jednohlasne schválili poslanci BSK. Úver by mal riešiť výpadok v príjmoch kraja, spôsobený finančnou krízou a situáciou na realitnom trhu, ktorý sa v konečnom dôsledku odrazil najmä na problémovom splácaní faktúr za rekonštrukciu Gymnázium Grosslingova. Práve tá je jednou z najväčších investičných aktivít, ktoré kraj nemôže a ani nechce zastaviť.

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, Vás pozývajú na medzinárodný divadelný festival Umenie spája národy. V dňoch od 24. do 27. augusta t. r. sa na Evanjelickej bohosloveckej fakulte na Bartókovej 8 v Bratislave stretnú divadelné súbory z Českej republiky, z Ukrajiny a zo Slovenska. Zúčastniť sa môžete aj Vy, ako divadelný súbor alebo ako divák.

Vo štvrtok 20. septembra 2009 sa na pôde Úradu BSK v Rokovacej miestnosti uskutočnila porada riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Témou stretnutia boli predovšetkým uskutočnené aktivity v školskom roku 2008/2009 ako i príprava nového školského roka.

Jednou z udalostí, ktoré sa konajú v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, je aj podujatie Slávnosť hliny v Modre. Je venované spomienke významného keramikára Heřmana Landsfelda. Jeho tvorbu, ale aj mnoho iných zaujímavých sprievodných akcií, vzhliadnete v dňoch od 3. do 5. septembra t. r.

Bratislavský samosprávny kraj, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Stupava (ďalej len DSS) dňa 4. septembra t.r. organizujú prvý medzinárodný seminár „Závislosti v DSS“, na ktorom sa zúčastnia odborníci spolu s pracovníkmi z praxe (riaditelia domovov sociálnych služieb, sociálny pracovníci, vedúci katedier sociálnej práce VŠ, ktorí majú vo svojej kompetencii problematiku závislostí).