Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

Nájsť riešenie pre kultúrnejšie čakanie na spoj prímestskej dopravy na bratislavskej Patrónke bolo snahou stretnutia, ktoré minulý týždeň zvolal Bratislavský samosprávny kraj. Regionálna autobusová doprava spadá do kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja len v rozsahu uhrádzania tzv. výkonov vo verejnom záujme. Napriek tomu vzhľadom na veľký záujem cestujúcej verejnosti vstúpi predseda BSK Vladimír Bajan do rokovania so spoločnosťou JCDecaux, ktorá zabezpečuje prístrešky pre hlavné mesto.

V júlovom vydaní Župných netoviniek sa dočítate, ako BSK bojuje s následkami hospodárskej krízy, ako pokračujú rokovania o obchvate a tiež čo prinesie spolupráca Slovenskej akadémie vied a BSK.

Odstraňovanie spadnutých stromov a konárov z ciest II. a III. triedy v bratislavskom kraji, ktoré zanechala veterná smršť z 23. na 24. júla t.r., bolo ukončené v sobotu o 18-ej hodine. Odvtedy sú všetky cesty prejazdné v plnom profile bez obmedzení. Kmene spadnutých stromov a vetvy zostali vo väčšine prípadov v priekopách a po stranách ciest.

Úplne neprejazdný je zatiaľ úsek cesty tretej triedy Jakubov – Láb, kde sú spadnuté veľké stromy s kmeňmi s priemerom 70 – 80 cm krížom cez cestu. V týchto chvíľach nasadili Štátne lesy a Vojenské lesy svoje mechanizmy (akými správca krajských ciest nedisponuje) a stromy odstraňujú. Obchádzka je zatiaľ možná cez Malacky, prípadne Záhorskú Ves.

Od utorka 21. júla t. r. je vo vestibule auly Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Patrónke inštalovaná výstava, ktorá poukazuje na hlavné míľniky v oblasti chémie. Zároveň je venovaná 80. výročiu založenia Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV. Výstava potrvá do 27. augusta t. r. Koná sa aj vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý spolupracuje so SAV a realizáciu výstavy aj finančne podporil.

Céčko - Centrum pre rodinu v kríze už pol roka funguje v Bratislave pod taktovkou Bratislavského samosprávneho kraja. Od svojho vzniku má už takmer 130 klientov. Céčko sprevádza rodinu od náhleho vzniku akútnej krízovej situácie až do vyriešenia a zaradenia späť do bežného života.

Vďaka tomu, že Bratislavský samosprávny kraj pristúpil okrem iného k úprave a radikálnemu čisteniu priekopov popri cestách a tam, kde sú štvorprúdové cesty aj v strede, nás prívaly vody, ktorých sme v poslednom čase svedkami, na našich cestách nezaskočili. Takéto dôkladné zásahy sa nerobili takmer 30 rokov.

Spolupráca Bratislavského samosprávneho kraja a Slovenskej akadémie vied prinesie nové nástroje a možnosti, ako docieliť rozvoj regiónu v rôznych oblastiach aj v čase hospodárskej krízy. Zhodli sa na tom predseda BSK Vladimír Bajan a čelní predstavitelia SAV na stretnutí 16. júla t.r. na pôde Úradu BSK.

Po prijatí opatrení, ktoré znamenajú šetrenie prevádzkových a režijných nákladov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja a jeho zariadení (školy, sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia) na základe prognóz vývoja príjmov štátneho rozpočtu zo začiatku roka, bude musieť kraj pristúpiť k ďalším, zrejme radikálnejším opatreniam.

Dňa 9. júla 2009 odovzdal podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj za prítomnosti prezidenta Slovenského olympijského výboru Františka Chmelára certifikáty Centier olympijskej prípravy (COP) pre 10 stredných škôl na Slovensku. Jedným z nich sa stalo aj Športové gymnázium na Ostredkovej ulici v Bratislave, ktorého zriaďovateľom je BSK.