Blindfriendly Štvrtok 26. 4. 2018 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Dňa 22. mája 2012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya navštívilo 16 príslušníkov útvaru Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky. Napriek nepriaznivému počasiu predviedli klientom a zamestnancom zariadenia ukážky boja z blízka ako aj samotnú výmenu Čestnej stráže prezidenta SR.

Dovoľujeme si Vás pozvať na 11. vzdelávací seminár zameraný na možnosti využívania rôznych druhov terapií pri poskytovaní sociálnych služieb, ktorý sa uskutoční 31. mája 2012 o 9:00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača hľadá zamestnancov na pracovné pozície: sestra v nepretržitej prevádzke a opatrovateľka v nepretržitej prevádzke.

 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Vás pozýva na výstavu Geniálny Amedeo III. Diela klientov budú vystavené vo Vinotéke Regius, Roľnícka 14, Bratislava – Vajnory. Výstava bude verejnosti prístupná do 31. 7. 2012.

 V rámci dlhodobej spolupráce so sekciou Prevencie z OR PZ BA IV sa v piatok 18. mája v kultúrnej miestnosti Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA uskutočnila pre naše dievčatá a následne aj pre zamestnancov prednáška spojená s diskusiou na tému "Zodpovednosť pri sexuálnom zneužívaní".

 V Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema nezabúdame na skutočnosť, že prírodu treba chrániť a zveľaďovať. Jarné upratovanie, do ktorého sa každoročne aktívne zapájame v rámci svojho environmentálneho programu sme v tomto roku zahájili už v apríli.

V priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa 26. apríla uskutočnil seminár „Deinštitucionalizácia sociálnych služieb – nádeje a obavy“, ktorého sa zúčastnilo vyše 60 účastníkov, medzi ktorými nechýbali ani poslanci Zastupiteľstva BSK.

 Aj tohto roku sme mesiac lásky na Javorinskej privítali Majálesom. Po úvodnom zdobení mája za sprievodu hudby a spevu našich klientov nás potešili detičky z materskej škôlky na Myjavskej ulici svojím milým programom.

 Dňa 26. apríla 2012 navštívili našich obyvateľov žiaci 1. triedy zo ZŠ na Fándlyho ul. v Pezinku a pomohli obyvateľom s úpravou prostredia a záhrady DSS. Spolu s obyvateľmi zametali, hrabali a zbierali papiere.

 Pracovníčky Malokarpatského múzea v Pezinku spolu s obyvateľkami Domova sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici pripravili 25. apríla 2012 podujatie pod názvom „ Príbeh hladného jedla“ alebo „Ako to robili naše babky“.