Blindfriendly Piatok 22. 3. 2019 | Meniny má Beňadik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa na: - SŠ v Pezinku - SPŠ dopravnej - GAE, GIH - SOŠ HSaO, OA

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave získala dvojnásobný úspech v treťom ročníku Stavbárskej olympiády, ktorú pre stredoškolákov z celého Slovenska organizuje Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity. SPŠSaG v súťaži škôl získala prvé miesto za najvyšší počet študentov, ktorí sa do olympiády zapojili a najvyšší súhrnný počet získaných bodov.

 AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete. Združuje anglicky hovoriacich dobrovoľníkov zo všetkých kútov sveta. Ich víziou je mier a naplnenie ľudského potenciálu.

 Obchodná akadémia sídliaca na Nevädzovej 3 v bratislavskom Ružinove privíta v piatok 22. 2. 2019 od 8.00 do 12.30 všetkých záujemcov o štúdium na jarnom Dni otvorených dverí. Pre žiakov, rodičov, ale aj výchovných poradcov bude pripravená prehliadka, počas ktorej môžu návštevníci navštíviť priestory školy a zažiť vyučovanie na vlastnej koži.

 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA Strečnianska 20, 851 05 Bratislava

 International Students Exchange Program - Erasmus+ KA1 - Výmenný pobyt študentov a učiteľov s cieľom zdokonaľovania sa v anglickom a v španielskom jazyku medzi partnermi ZŠ a Gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava, a španielskym Colegiom Sagrada Familia Valencia sa uskutočnil v dňoch 20 - 28. januára 2019 na ZŠ a Gymnáziu s VJM, Dunajská 13 v Bratislave.

Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej 20, Bratislava organizuje dňa 8. februára 2019 Deň otvorených dverí a Deň zdravia.

Pozývame záujemcov o štúdium, ich rodičov a výchovných poradcov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v utorok 06. 02. 2019 od 10.00 do 17.00 h za aktívnej účasti zamestnávateľov, ktorí budú prezentovať možnosť vstupu do systému duálneho vzdelávania a možnosti firemného vzdelávania.