Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 V súlade s aktuálnou požiadavkou prepojenia teórie s praxou v školách sa podarilo dohodnúť účasť žiakov Gymnázia L. Novomeského na prestížnej podnikateľskej konferencii.

Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Zochova 5, Bratislava.

Dňa 4. apríla 2019 sa v telocvičniach našej školy uskutočnil pravidelný workshop na tému poskytovania prvej pomoci a ochrany proti požiarom. Workshop a praktické ukážky boli určené pre žiakov I. ročníka, ktorí ich absolvovali podľa harmonogramu vždy po 2 vyučovacie hodiny. Workshop vedú absolventi našej školy, ktorí pracujú ako záchranári. STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

 V SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej sa v dňoch 3. a 4. apríla 2019 uskutočnilo finále krajského kola vo florbale chlapcov a dievčat o "Pohár predsedu BSK". Predchádzali mu predkolá za účasti 192 žiakov a žiačok stredných škôl bratislavského kraja. Podľa hracieho systému turnaja bolo 16 postupujúcich škôl rozdelených do dvoch chlapčenských a dvoch dievčenských skupín. Z každej skupiny postúpili prvé dve školy do finálového kola.

 Medzinárodný úspech a skvelé 2.miesto žiačky Lucie Gabrišovej na európskych majstrovstvách mladých make-up artistov v Düsseldorfe. V dňoch 29. – 31.03.2019 sa žiačka Strednej odbornej školy kaderníctva a vizážistiky, na Svätoplukovej 2 v Bratislave triedy 4.KV Lucia Gabrišová odbor kaderník-vizážista zúčastnila finále odbornej súťaže dekoratívnej kozmetiky v Düsseldorfe.

 Pretek RC vodíkových áut pre stredné školy

 Nevyhnutnou súčasťou v edukačnom procese je odborné vzdelávanie v stredných odborných školách. V súčasnosti na trhu práce absentujú odborníci stavebného zamerania. Preto je nesmierne dôležité propagovať odbory a profesie s upadajúcim záujmom žiakov základných škôl. Z toho dôvodu sa Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci so Strednou odbornou školou technológií a remesiel z Bratislavy a Incheba a.s., Bratislava rozhodli reflektovať na aktuálnu situáciu v oblasti odborného vzdelávania stavebných odborov a zorganizovali počas 2 dní dní 27.-28.3.2019 stavebného veľtrhu CONECO 2019 jedinečnú medzinárodnú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik-murár-inštalatér s názvom STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019.

 Žiaci z Tanečného konzervatória Evy Jaczovej účinkujú v Baletnej inscenácii „Tulák Chaplin - pocta géniovi“. O tanečnú podobu tohto filmového i ľudského génia sa pokúsia vo svetovej premiére dnes večer 15. 3. 2019.

Laura Pochylá, študentka Gymnázia Ul. 1. mája 8, Malacky zvíťazila v medzinárodnej projektovej súťaži Schülerwettbewerb s projektom „Cesty bieleho zlata“.