Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 V marci 2018 sme požiadali Nadáciu SPP v rámci programu Opora o schválenie projektov pre našich štyroch klientov. Nadácia SPP nám vyšla v ústrety a podporila všetky štyri projekty.

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema získal finančnú podporu Nadácie SPP v grantovom programe Opora určenom na skvalitnenie života ľudí so zdravotným znevýhodnením a ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

 Dňa 26. októbra 2018 sme s našimi seniormi oslávili sviatok úcty k starším. V kultúrnom programe vystúpili naši obyvatelia a žiaci zo Základnej školy Kupeckého ul. v Pezinku a folklórna skupina Obstrléze z Pezinka.

 Od mája do októbra 2018 naši klienti v DSS Rozsutec získali od Nadácie VÚB dotáciu na projekt Kreatívne spojenie. V priebehu leta sme s klientmi nakúpili jednotlivé pomôcky, ktoré využívame pri spoločných aktivitách.

 Trenčianska nadácia Fond Dr.Klaun spolupracuje s detašovaným pracoviskom DSS HESTIA už niekoľko rokov. Začiatkom októbra nás pozvali na zaujímavé podujatie Deň zvierat, ktoré zorganizovali v spolupráci so ZOO Bojnice.

 Domov sociálnych služieb Rozsutec pri príležitosti 20. výročia svojho založenia zorganizoval odborný seminár s názvom „Klient – náš rovnocenný partner“, ktorý sa konal v reprezentatívnych priestoroch refektára rehole Františkánov na Františkánskej ulici v Bratislave. Záštitu nad seminárom prevzal Mgr. Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Seminár slávnostne otvorili Mgr. Mikuláš Krippel, PhD., podpredseda BSK a Ing. Peter Šramko, starosta Mestskej časti Lamač, v ktorej DSS Rozsutec sídli. Účastníkov svojou prítomnosťou podporila aj poslankyňa Bratislavského kraja Mgr. Lívia Poláchová.

 "Ľudová pieseň je dedičstvo našich otcov a toto dedičstvo si treba zachovať pre budúce generácie"- tieto slová zazneli na desiatom medzinárodnom stretnutí s názvom: „Spievajme na ľudovú nôtu."

 Koniec prázdnin v Domove sociálnych služieb každoročne znamená, že pripravíme Záhradnú slávnosť. Tento rok bola intenzita príprav umocnená tým, že sme si pri tej príležitosti pripomenuli 20.výročie založenia nášho zariadenia.

 Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa 29. augusta 2018 v priestoroch Starej radnice a chráneného pracoviska Musique club galerie uskutočnila prezentácia kreatívneho umenia klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema v Modre.