Blindfriendly Pondelok 23. 7. 2018 | Meniny má Oľga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

   

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 

 

V poradí sedemnásty Monitorovací výbor sa uskutočnil v dňoch 10. a 11. júna 2013 v Hainburg an der Donau.

Dňa 30.4.2013 bola vyhodnotená 1. fáza pripomienkovania návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020“ (ďalej PHSR BSK 2014-2020).

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom Programu v Slovenskej republike vyhlasujú dňa 3. apríla 2013 5. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (FP) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU SK. Viac informácií nájdete na http://www.husk-cbc.eu/sk/aktualna_vzva/opt_je_tu_moznost_na_rozvoj_slovenskomaarskeho_prihranicia__5_vzva_na_predkladanie_ziadosti_o_fp_elektronicky/61

Bratislavský kraj je regiónom s najvyššou koncentráciou vedecko-výskumných a inovačných aktivít v rámci Slovenska. Sústredení sa tu najviac inovatívnych podnikov, výskumných univerzít aj Slovenská akadémia vied.

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejné prerokovanie návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020.

Bratislavský samosprávny kraj ukončil 20.5.2013 druhú etapu spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej PHSR BSK 2014-2020). Strategický dokument bude predložený Zastupiteľstvu BSK 21.6.2013.

V dňoch 11. a 12. decembra 2012 vo Viedni zasadol v poradí pätnásty Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Z 18 predložených projektových žiadostí bolo schválených 10.

Bratislavský samosprávny kraj ako obstarávateľ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja zaslal na Krajský úrad životného prostredia Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020. Toto oznámenie je vypracované v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov. Kontaktná osoba: Ing. Martin Bezek, Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. email: martin.bezek@region-bsk.sk

 Bratislavský kraj sa v súčasnosti aktívne zapája do príprav nového programového obdobia Európskej únie pre roky 2014 – 2020.