Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Oddelenie zahraničných vzťahov, protokolu a európskych záležitostí spolu s detašovaným pracoviskom v Bruseli plní úlohy na úseku zahraničných vzťahov Bratislavského samosprávneho kraja a jeho orgánov,
   

Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti


 

 

V dôsledku nového zloženia Výboru regiónov boli schválené nové komisie v súlade s novými právomocami a novými cieľmi Výboru regiónov na obdobie 2010-2015.

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov. Poslaním jeho 344 členov pochádzajúcich z 27 členských štátov Európskej únie je zapojiť do jej rozhodovacieho procesu regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú a informovať ich o európskej politike.

Sieť lisabonských regiónov sídli v Bruseli. Vznikla v roku 2004. Jej súčasťou je pätnásť európskych regiónov so spoločným záujmom o realizáciu Lisabonskej stratégie na regionálnej a miestnej úrovni.

Christian Laur, predseda Asociácie pre rozvoj francúzsko-slovenských vzťahov, poďakoval predsedovi BSK Vladimírovi Bajanovi za aktívnu slovensko – francúzsku spoluprácu aj počas festivalu Ekotopfilm. Práve na tomto festivale v októbri t.r. udelil predseda kraja ako člen čestného prezídia festivalu cenu „Honor of Ekotopfilm“ francúzskemu režisérovi Yannaovi Arthus-Bertrandovi za populárny film HOME.

Pri príležitosti 90. výročia Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovala Katedra románskych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty UK trojjazyčnú medzinárodnú vedeckú konferenciu s témou „Autre – Autrui – Altérité / El Otro – Lo Otro – La Otredad / Altro – L’Altro – Alterità“.

V rámci svojej druhej revízie finančných pravidiel pre programy financované EÚ, dňa 19. októbra 2009 Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu, vyzývajúc príjemcov a manažérov verejných prostriedkov, aby vyjadrili svoje názory na to, ako vytvoriť pre každého efektívnejšie pravidlá pre granty a zmluvy. Otvorená konzultácia predstavuje príležitosť pre všetky zainteresované strany podeliť sa o svoje praktické skúsenosti, aby Komisia mohla zlepšiť prístup ku grantom a zjednodušiť aj vlastné spracovanie finančných súborov. Je to dôležité, nakoľko EÚ začína pripravovať pôdu pre novú generáciu programov v roku 2014.

4. ročník Európskych rozvojových dní sa uskutoční v dňoch 22. - 24. októbra 2009 vo švédskom Štokholme.

V dňoch 5. až 8. októbra t.r. sa v Bruseli uskutoční podujatie Open Days 2009 - Európsky týždeň regiónov a miest, ktoré organizuje Výbor regiónov v spolupráci s Európskou komisiou. Tohtoročnou témou je „Globálne výzvy, európske odpovede.“

Ministerstvo práce a sociálnej politiky Macedónska, spoločne so slovenskými partnermi - Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok, uskutočnilo dňa 14. septembra 2009 v Skopje záverečnú konferenciu „Plánovanie spoločnej budúcnosti“, ktorá sa konala v rámci twinningového projektu „Posúdenie vnútroštátneho pracovného zákonodarstva Macedónska“, ktorý je zameraný na zosúladenie vnútroštátnych pracovnoprávnych predpisov s právnymi predpismi Európskej únie.

 Predseda BSK Vladimír Bajan dnes vo svojej kancelárii prijal veľvyslanca Českej republiky na Slovensku pána Vladimíra Galušku, ktorý sa s ním prišiel rozlúčiť z dôvodu ukončenia svojho pôsobenia na poste veľvyslanca ČR v SR.