Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Kancelária pre kontakt s Európskou úniou bola založená v septembri 2002 ako vôbec prvé zastúpenie slovenských regiónov v Bruseli. Hlavným motívom zriadenia bola okrem skutočnosti, že vplyv regiónov sa v posledných rokov výrazne posilnil, nutnosť efektívnej analýzy a účasti slovenských regiónov a municipalít na tvorbe európskej regionálnej politiky a participácie na európskych projektoch.
   

Kancelária BSK v Bruseli


 

 

Sieť lisabonských regiónov sídli v Bruseli. Vznikla v roku 2004. Jej súčasťou je pätnásť európskych regiónov so spoločným záujmom o realizáciu Lisabonskej stratégie na regionálnej a miestnej úrovni.

V 344 členom pléne Výboru regiónov zastupuje Slovensko deväť členov. V súvislosti s vstúpením do platnosti Lisabonskej zmluvy predseda Výboru regiónov navrhol zredukovanie počet členov Slovenskej delegácie na 8 a zároveň celkový počet vyrovnať na 350.

Dňa 3. októbra 2009 sa uskutočnia v Bruseli Európske dni pracovných príležitostí, ako súčasť Európskych dní pracovných príležitostí (European Job Days 2009), ktoré sa budú konať vo viac ako 200 európskych mestách v období od polovice septembra do polovice októbra 2009.

Výbor regiónov prijal na svojom zasadnutí dňa 16. júna 2009 Bielu knihu o viacúrovňovom riadení. Táto iniciatíva vychádza z politického záväzku uvedeného v Berlínskom vyhlásení a navrhuje politický projekt „Budovanie Európy v partnerstve“.

V dňoch 5.- 8. októbra 2009 sa v Bruseli uskutoční Európsky týždeň regiónov a miest - Open Days 2009, ktorý organizuje Výbor regiónov v spolupráci s Európskou komisiou. Už tradične sa na Open Days 2009 s tohtoročnou témou „Globálne výzvy, európske odpovede“ zúčastní aj Bratislavský samosprávny kraj v konglomeráte Lisabonskej regionálnej siete.

Ide o nový internetový portál pre učiteľov, kde sú zverejnené a voľne stiahnuteľné učebné materiály o Európe. Učitelia môžu tieto informácie použiť ako učebné podklady na hodinách a pri témach ako životné prostredie, ochrana spotrebiteľa, jazyky v Európe.

Stanovisko Výboru regiónov z 80. plenárneho zasadnutia 17.- 18. júna 2009 k materiálu „Stratégia rozširovania a hlavné výzvy na roky 2008-2009: kandidátske krajiny“.

Dňa 25. júna 2009 prijala Európska komisia 6. správu o pokroku v oblasti hospodárskej a sociálnej súdržnosti, ktorej hlavnou témou predstavujú Kreatívne a inovatívne regióny.

Portál PRESSEUROP.EU pod vedením týždenníka Courrier International ponúkne výber článkov o európskych záležitostiach v 10 jazykoch.

Pätnásť percent Európanov sa domnieva, že sa stali obeťami diskriminácie. Pre Európsku komisiu je to dobrý dôvod na to, aby už po šiesty rok vyhlásila novinársku súťaž „Za rozmanitosť. Proti diskriminácii.“ O cenu sa môžu uchádzať novinári, ktorí píšu pre tlačené periodiká i publikujú online. Súťažou sa vyzdvihujú talenty mediálnych pracovníkov, ktorí svojím písaným slovom prispievajú k lepšiemu pochopeniu prínosov rozmanitosti a k boju proti diskriminácii na základe náboženstva alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, rasového alebo etnického pôvodu. Tohtoročná cena sa bude udeľovať aj v osobitnej kategórii venovanej článkom zameraným na vzťah medzi chudobou a diskrimináciou.