Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov zákazky : Propagačný Materiál MOS

Názov predmetu zákazky: „Základné vybavenie učebných priestorov pre praktické vyučovanie – dovybavenie normatívu pod por. č. 2013-701/2531:2-925 vydaný MŠVVaŠ SR“

Názov: Dodávka tlakového holtera so softwarom pre kardiologickú ambulanciu

Nákup vzduchových zbraní, predpokladaná suma: 1.395,- €, zadávateľ: Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky

Dovybavenie ŠJ - konvektomat, škrabka na zemiaky, predpokladaná suma: 10.000,- €, zadávateľ: Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky

Názov predmetu zákazky – Nákup športového naradia, náčinia a športového materiálu - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Predmet zákazky: Maliarske a natieračské práce hygienických zariadení v celom objekte budovy

Predmet zákazky: Rekonštrukcia vodárenských rozvodov a hlavného prívodu vodovodného potrubia do budovy

Názov predmetu zákazky: „Internetové pripojenie garantované symetrické 100/100“

„ Počítačové zostavy v počte 16 kusov "