Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 V DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave sa 31. máj niesol v atmosfére pohody a dobrej nálady, ktorú navyše umocňovalo i krásne májové počasie. Poobede sa totiž konal na dvore kaštieľa „Majáles“, kde nám do tanca hrala živá hudba – skupina Profily z Bratislavy.

 Klienti a zamestnanci DSS prof. Karola Matulaya pozývajú na 28. ročník ŠPORTOVÝCH HIER, ktoré sa budú konať 13.júna 2012 na štadióne vedľa Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.

 Slnko nás stále viac láka von a nebolo tomu inak ani v Rozsutci 24. mája 2012, kde sa sociálni terapeuti pod vedením Ondreja Molitorisa rozhodli pripraviť klientom a ich príbuzným v DSS na zelenom dvore Majáles.

 Vo štvrtok 24. mája 2012 sa stretli klienti Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA a žiaci Odborného učilišťa na Patrónke s predstaviteľmi firmy Microsoft, aby si už tradične zmerali sily vo futbale a zasúťažili si aj v ďalších disciplínach.

 V treťom kole Českej SAP ligy ČSFu (Český svaz Full-contactu a ostatních bojových umění) v Prahe klientka Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA Kristína Nemečková potvrdila dobrú formu.

 Šiesti klienti DSS prof. Karola Matulaya, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja, predstavia svoje diela verejnosti v rámci výstavy Geniálny Amedeo III. Výstava začína dnes a verejnosti bude prístupná do 31. júla.

 Dňa 22. mája 2012 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya navštívilo 16 príslušníkov útvaru Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky. Napriek nepriaznivému počasiu predviedli klientom a zamestnancom zariadenia ukážky boja z blízka ako aj samotnú výmenu Čestnej stráže prezidenta SR.

Dovoľujeme si Vás pozvať na 11. vzdelávací seminár zameraný na možnosti využívania rôznych druhov terapií pri poskytovaní sociálnych služieb, ktorý sa uskutoční 31. mája 2012 o 9:00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača hľadá zamestnancov na pracovné pozície: sestra v nepretržitej prevádzke a opatrovateľka v nepretržitej prevádzke.

 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Vás pozýva na výstavu Geniálny Amedeo III. Diela klientov budú vystavené vo Vinotéke Regius, Roľnícka 14, Bratislava – Vajnory. Výstava bude verejnosti prístupná do 31. 7. 2012.