Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

S cieľom rozšíriť informovanosť samosprávy a podnikateľov o možnostiach rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v Mikroregióne Červený Kameň pripravila Nezisková organizácia AGROEDUKA z Trenčína v dňoch 19.9. - 21.9. 2011 tréningový program pod názvom „Možnosti rozvoja regiónov prostredníctvom podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike“.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch pripravuje v spolupráci s krajinami V4 (Českou republikou, Maďarskom a Poľskom) prezentačnú road show cestovného ruchu krajín V4 spojenú s kontraktačným workshopom a slovensko-ruskými rokovaniami.

Neobycajný návrat do dôb dávno minulých je možné zažit na velkom hrade v Malých Karpatoch prostredníctvom I. casti nocných prehliadok s podtitulom Kamenné mysterium. Jeho legendárny príbeh ožíva 25. júna / 16. júla / 20. augusta / 27.augusta 2011.

Vystúpenie plné temperamentu v podaní súboru ľudových tancov z Mexika bude v Rovinke 29.mája 2011.

 Bratislavská župa sa pripojila do širokej spolupráce subjektov z verejného a súkromného sektora, ktorá mala za cieľ poskytnúť fanúšikom aktuálne a užitočné informácie počas ich pobytu v Bratislave a okolí.

 Historické objekty, zachovalá architektúra, architektonické prvky úzko späté s tradíciami vinohradníctva, vinárstva, modranská keramika s osobitným maľovaným vzorom sú najväčšími lákadlami pre turistov v Malokarpatskom regióne.

Centrum ARCHA od 5. do 23. mája 2011 predstaví v priestoroch výstavného pavilónu Podhradie SNM na Žižkovej 16 v Bratislave v poradí druhú prehliadku tvorby architektúry na Slovensku za obdobie rokov 2005 – 2010.

Mesto Malacky Vás pozýva 1. mája 2011 o 11:00 hod. na nádvorie Pálffyovského kaštieľa v Malackách, kde sa v rámci každoročných osláv Prvomájových Malaciek uskutoční 1. ročník svadobnej kvetinovej show.

Bratislavský samosprávny kraj sa pripája ku kampani Play Fair vyhlásenej Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch na obdobie konania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa budú konať v Bratislave a v Košiciach v dňoch 29.4. – 15.5.2011.