Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky – Havária rozvodu SV,TUV a odpadu na SI 25 - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov: Dodávka dvoch defibrilátorov s EKG

Názov: Dodanie materiálu na opravu aktívneho bleskozvodu

Nákup učebných pomôcok do učební ošetrovateľstva/Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava

Vybavenie výdajne stravy /Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava

Názov predmetu zákazky: Nákup nábytku do Spojenej školy, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji (stoly do spoločenskej miestnosti, školské lavice, školské stoličky, katedry a stoličky ku katedre) vrátane montáže a dopravy

Názov predmetu zákazky : Dielenský pracovný stôl s panelom z perforovaného plechu, - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Verejný obstarávateľ oznamuje zadávanie zákazky: "Zabezpečenie ubytovania a stravovania na lyžiarskom kurze"

Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie servisu a opráv výťahov (zmluva na štyri roky)

Názov predmetu zákazky : Vybudovanie internetovej siete - 5 poschodí SI 25 - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava