Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Príďte si osobne pozrieť školu 6.11.2017 a zoznámiť sa s jej programom na prípravu na prijímacie konanie "Štvorlístok".

 Medzinárodný deň školských knižníc prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“.

 Pozývame Vás na DOD, prezrite si priložený program.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave motivujú žiakov – prvákov - k učeniu anglického jazyka aj organizovaním tematických dní, počas ktorých žiaci pracujú individuálne či v rôznych skupinkách na spoločnom zadaní.

 Digitálne technológie, klasický svet, podnikanie. Nosné pojmy medzinárodného projektu Avitae, ktorého cieľom je zvýšiť kompetencie v oblasti podnikania, podporovať inovácie vo vzdelávaní a rozvíjať nielen jazykové a informačno-komunikačné kompetencie študentov, ale aj schopnosť porozumieť kultúrnej rôznorodosti jednotlivých krajín. Nemenej dôležité je aj pozdvihnutie európskeho povedomia. Hlavnou úlohou študentov je pátrať po stopách prvých podnikateľov, študovať vývoj podnikania a aplikovať získané poznatky pri vytváraní vlastných podnikov.

Žiaci tretieho ročníka študijného odboru školy podnikania zo Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania v Senci sa pri príležitosti dňa podpory súkromného podnikania zúčastnili 4. októbra 2017 akcie pod názvom „Všetko o podnikaní pre všetkých“.

 7. október sa v Bratislavskom samosprávnom kraji niesol v znamení akcie Jablkové hodovanie, ktorá sa za niekoľko rokov stala obľúbeným spestrením jesenných dní. Do akcie sa v meste Senec zapojili aj učitelia a žiaci Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania v Senci (SOŠ AaP).

 V dňoch 5.10.2017 – 7.10.2017 sa Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava zúčastnila 33.ročníka Medzinárodného kozmetického veľtrhu Interbeauty 2017, ktorý sa konal v Incheba Expo Bratislava. Škola sa prezentovala výstavným stánkom a tiež účasťou v súťažiach.

Deň otvorených dverí na SOŠ kaderníctva a vizážistiky Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky , Svätoplukova 2, Bratislava pozýva žiakov, rodičov a výchovných poradcov na Deň otvorených dverí dňa 24.10.2017 od 8.30-13.00 hod.

Pozývame deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov na Deň otvorených dverí Obchodnej akadémie, Račianska 107 v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 23. októbra 2017 v čase od 8.00 h do 13.00 h. Tešíme sa na Vás.