Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

 V sobotu 25. septembra 2010 sa vo Varšave skončil 18. ročník Targi Turystyczne vo Varšave - jedného z najvýznamnejších veľtrhov cestovného ruchu na poľskom trhu. Zúčastnilo sa ho 774 vystavovateľov zo 61 krajín.

 Bratislavský samosprávny kraj Vás 9. októbra pozýva na Jablkové hodovanie do miest a obcí Bratislavského kraja - Modra, Pezinok, Senec, Stupava, Dunajská Lužná, Lozorno a Jabloňové.

Počas víkendu sa stredočeský Kolín stal centrom kulinárstva v Čechách. V sobotu 18. septembra si na kolínskom Karlovom námestí rozložili svoje stánky študenti kuchárskych a hotelových škôl z celého Stredočeského kraja, ale aj majstri varešiek z Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Južnej Kórey, Ruska či Slovenska.

 Pozývame Vás na regionálne podujatie Svetového dňa turizmu v Bratislavskom kraji, ktoré sa bude konať v dňoch 1. až 3. októbra v Stupave. Otvorenie bohatého kultúrneho programu sa uskutoční na hlavnom pódiu v piatok 1.októbra o 17.00 hod za účasti predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša. Program osláv končí v nedeľu večer ohňostrojom.

Istra Centrum - centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie, Hradištná 43, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 02 / 64 77 00 33, www.istracentrum.sk

Turistická informačná kancelária Devínska Nová Ves, Istrijská 49, P.O.BOX 33, 841 07 Devínska Nová Ves, Bratislava, www.tikdnv.sk, zlochova@tikdnv.sk, rajchl@tikdnv.sk

Informácie o jesenných podujatiach a ponuka poznávacích a relaxačných pobytov Bratislavského kraja budú predmetom prezentácie počas jesennej výstavníckej sezóny.

 Na 11. septembra Malokarpatské osvetové stredisko v Modre pre milovníkov dobrého vína pripravilo 2. ročník Dňa vo vinohrade, kde Vás malokarpatskí vinári nepozvú do pivnice, ale do vinice. Práve v tento deň budete mať ojedinelú možnosť ochutnať víno a zároveň hrozno, z ktorého bolo vyrobené.

V piatok 27. augusta 2010, v predvečer 32. Slovenského zrazu cykloturistov KST (Bratislava 27.8 – 1.9. 2010), na radnici hlavného mesta SR Bratislavy sa stretnú predsedovia dvoch významných subjektov organizovanej turistiky a cykloturistiky na Slovensku.