Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky : Nákup kancelárskych stoličiek - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky : Havária únik vody z systému kúrenia, zatopená rozvodná šachta na cestnej komunikácii - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky : Havária únik vody - výmena z rozvodov TUV,SV v podzemnej inštalačnej šachte v dĺžke cca 30m - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky : Nákup nábytkového vybavenia pre internát a školu (skrine, skrinky, váľandy, písacie stoly, stoličky) - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky : Nákup nábytkového vybavenia pre internát a školu (skrine, skrinky, váľandy, písacie stoly, stoličky) - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky : Nákup okuliarov na virtuálnu realitu a prístrojov na bezdrôtové používanie okuliarov - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky : Nákup PC k virtuálnej realite- SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky : Nákup radiátorov, k nim trubiek, termostatických hlavíc a príslušenstva - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky : Nákup elektrického naradia pre praktické vyučovania a údržbu - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky : Materiálové zabezpečenie lyžiarskeho kurzu – nákup lyžiarskeho výstroja - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava