Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Športové dni v Nemecku 12. 10. – 14. 10 2017 V školskom roku 2017/2018 naša škola spoločne s nemeckou školu zorganizovali Športové dni v Nemecku. Hlavným cieľom tejto medzinárodnej športovej aktivity bolo vytvoriť vzťah k pravidelným športovým aktivitám a propagovať idey a myšlienky olympizmu. Žiaci si zmerali sily v športových disciplínach – medzinárodný futbalový a basketbalový zápas pod heslom: ,,Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“.

 12. október 2017 je pre SOŠ polygrafickú významným dňom. Škola, ktorá tento rok oslavuje 65. výročie svojho založenia, privítala na svojej pôde najvyššieho predstaviteľa Slovenskej republiky prezidenta Andreja Kisku.

Pozvánka na Strednú odbornú školu automobilovú a podnikania

 Dve školy spojili svoje sily a založili prvú spoločnú cvičnú firmu s názvom VOLKSWAGEN ACADEMY.

 Uplynulý týždeň patril pohybu a športu v rámci iniciatívy Európskeho týždňa športu, ktorú vyhlásila EK. Inak tomu nebolo ani v Bratislavskom samosprávnom kraji. Od 23.septembra 2017 sa základné a stredné školy v Bratislavskom kraji aktívne zapájali do prebiehajúceho Európskeho týždňa športu.

 V dňoch 17.- 19. október 2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave usporiada pri príležitosti organizácie Medzinárodnej súťaže „EURÓPA 2017“

 Obchodná akadémia Dudova 4, Bratislava získala 2. miesto na Slovensku v kategórii stredných škôl za realizáciu európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 – 2017. Ocenenie najúspešnejším riešiteľom projektov udelila : Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

 So súhlasom ministerstva školstva SR sa v Bratislave pred 25 rokmi začalo alternatívne vzdelávanie nadaných detí. Škola pre mimoriadne nadané deti začínala ako prvá s touto myšlienkou v európskom meradle. Išlo o deti, ktoré vedeli čítať, písať, počítať už ako 4-5 ročné.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave sa každoročne v lete koná deň prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself!/ Äussere dich! Žiaci III. ročníka si zapožičajú zo školskej knižnice román niektorého svetového autora a čítajú ho v priebehu školského roka v anglickom, prípadne v nemeckom jazyku.