Blindfriendly Piatok 19. 10. 2018 | Meniny má Kristián Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Aj tohto roku sme mesiac lásky na Javorinskej privítali Majálesom. Po úvodnom zdobení mája za sprievodu hudby a spevu našich klientov nás potešili detičky z materskej škôlky na Myjavskej ulici svojím milým programom.

 Dňa 26. apríla 2012 navštívili našich obyvateľov žiaci 1. triedy zo ZŠ na Fándlyho ul. v Pezinku a pomohli obyvateľom s úpravou prostredia a záhrady DSS. Spolu s obyvateľmi zametali, hrabali a zbierali papiere.

 Pracovníčky Malokarpatského múzea v Pezinku spolu s obyvateľkami Domova sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici pripravili 25. apríla 2012 podujatie pod názvom „ Príbeh hladného jedla“ alebo „Ako to robili naše babky“.

 Vo štvrtok 22.3.2012 sa konal kartový turnaj v hre „Šnaps“. Zúčastnili sa klienti zo všetkých úsekov. V priebehu doobedia po rozlosovaní prebehli úvodné kolá. Výhercovia postúpili do štvrťfinále a odtiaľ sa víťazi katapultovali do semifinále.

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom tejto informácie oznamuje neštátnym subjektom, že majú možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2013 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na predkladanie žiadostí je do 31. júla 2012.

 V priestoroch chráneného pracoviska Musique club galerie v Modre, na Štúrovej ulici 61 si všetci milovníci umenia môžu pozrieť prekrásne výtvarné diela talentovaného klienta Domova sociálnych služieb Merema.

Tak ako napovedá názov projektu „POCIT – MYŠLIENKA – HLAS“ sa terapeuti DSS Sibírka zamerali na podporu rozvoja komunikačných zručností klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou, zlepšeniu zrozumiteľnosti rečového prejavu a vyjadrovanie emocionálnych potrieb klientov.

 V rámci kultúrnych aktivít organizovaných pre klientov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, sa v období Veľkonočného týždňa uskutočnil výlet s duchovnou tematikou. Pre klientov s náboženským cítením sme zorganizovali výlet do Marianky na Krížovú cestu.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

 Dňa 3.4. 2012 sa v našom zariadení DSS a ZPS na Hrnčiarskej v Pezinku uskutočnilo posedenie pre našich obyvateľov pri príležitosti osláv Veľkej noci. Do kultúrneho programu prispeli naši obyvatelia pásmom ľudových piesní, ktoré zaspieval pán Sloboda Alojz s hudobným doprovodom Jozefa Beničáka.