Blindfriendly Pondelok 27. 1. 2020 | Meniny má Bohuš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

V posledný júnový piatok sa zišli sociálni pracovníci zo siedmich sociálnych zariadení Bratislavského kraja, aby sa na seminári v DSS a ZPB Rozsutec dozvedeli viac o sexualite ľudí s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami.

 28. júna 2012 zorganizoval Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA III. ročník petangového turnaja, ktorý sa uskutočnil v príjemnom prostredí Penziónu Harmónia v Modre.

 V Domove sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni privítali v sobotu 9. júna cca 450 účastníkov štvrtého ročníka Dňa otvorených dverí. Podujatie sa vydarilo.

DSS a ZpS Rača sa po prvýkrát prihlásila do projektu Nadácie Pontis „Naše mesto“ a15. 06. 2012 privítala takmer 50 dobrovoľníkov, ktorí sa venovali nielen skrášľovaniu veľkého areálu, ale aj samotným klientom.

 V nedeľu 17. júna 2012 v anglickom Manchestri na Otvorených majstrovstvá Veľkej Británie v kickboxe dosiahla klientka nášho Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA Kristína Němečková ďalší skvelý úspech.

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí u nás v kaštieli, ktorý sa uskutoční dňa 22.6.2012 od 9:00 do 17:00 hod. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť prísť medzi nás, stretnúť sa s nami a spoznať naše zariadenie DSS a ZPS Kaštieľ v Stupave.

„Cenu primátora mesta Pezinok“ získal Domov sociálnych služieb HESTIA v Pezinku, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 Tohoročný Pestrý deň 14. júna 2012 bol nielen pestrý, ale aj slnečný, pokojný a pre súťažiacich klientov z deviatich DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja aj radostný.

 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja, pripravilo 26. júna 2012 už 28. ročník športových hier.

Bratislavský samosprávny kraj urobil ďalší ústretový krok voči obyvateľom kraja, od júna otvoril Kanceláriu prvého kontaktu pre oblasť sociálnych vecí.