Blindfriendly Pondelok 23. 4. 2018 | Meniny má Vojtech Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Výsledkom spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja a redakcie The Spectator je, že turistické atraktivity Bratislavského kraja už tradične nachádzajú svoje miesto na stránkach anglického turistického bedekra Spectacular Slovakia.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja pripravuje na 12.5.2010 vo svojich priestoroch Koordinačné stretnutie k prezentácii nového legislatívneho predpisu Zákona o podpore cestovného ruchu.

Májom sa začína sezóna a otvárajú sa možnosti pre návštevníkov lepšie spoznať život bývalých obyvateľov hradu Návštevou u hradných pánov alebo prostredníctvom šermiarskeho umenia na Festivale historického šermu.

Združenie Malokarpatská vínna cesta, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko a SNM – Múzeum Červený Kameň si Vás dovoľujú pozvať 8. máj 2010 v čase od 15:00 do 20:00 hod. na nové podujatie "Vína na Hrade Červený Kameň".

Klub Bratislavských turistov pozýva v dňoch 28. augusta až 1. septembra 2010 všetkých priateľov cykloturistiky na 32. slovenský zraz cykloturistov KST.

 Srdečne Vás pozývame na štvrtý ročník podujatia SAMOVE HRY - otvorenie turistickej sezóny v Devínskej Novej Vsi, ktorá sa bude konať v sobotu 24. apríla 2010 v čase od 13:30 do 19:00 na Námestí J. Kostru v Devínskej Novej Vsi (oproti Ternu).

V dňoch 22. až 23. apríla sa v bratislavskom hoteli Radisson Carlton po prvýkrát uskutoční valné zhromaždenie Medzinárodného zväzu autobusového turizmu (RDA). O usporiadanie tejto mimoriadne prestížnej udalosti sa postarala Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) spolu s Ministerstvom hospodárstva SR.

Slovenské národné múzeum Červený Kameň pozýva všetkých záujemcov na scénické podujatie "Návšteva u hradných pánov", ktoré sa uskutoční v dňoch 1.– 2. mája a 8.– 9. mája 2010 na hrade Červený Kameň od 13:00 do 18.00 hod. (vrátane) každých dvadsať minút za prítomnosti urodzeného panstva.