Blindfriendly Streda 16. 1. 2019 | Meniny má Kristína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

 Uplynulú nedeľu zavrela svoje brány najväčšia slovenská výstava cestovného ruchu, voľného času a gastronómie, ITF Slovakiatour – Danubius Gastro 2011.

 Bratislavský samosprávny kraj sa zúčastnil prestížneho veľtrhu cestovného ruchu Go a Regiontour 2011 už po ôsmykrát. V tomto roku v rámci expozície družobných regiónov Juhomoravského kraja.

 V dňoch od 20. do 23. januára 2011 sa Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstaví v spoločnej expozícii s mestami Malacky, Pezinok, Senec a Bratislava na najvýznamnejšom domácom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2011, ktorý sa už tradične koná v Incheba Expo Bratislava.

 V areáli výstaviska pri viedenskom Prátri sa v dňoch 13.až 16.januára 2011 konal medzinárodný veľtrh pre dovolenku, cestovanie a voľný čas FERIEN - MESSE. Slávnostného otvorenia podujatia sa zúčastnili aj podpredseda BSK Ivo Nesrovnal a primátor hlavného mesta Bratislava Milan Ftáčnik.

 Bratislavský samosprávny kraj bude v dňoch 13. – 16. januára 2011 propagovať cestovný ruch na veľtrhu FERIEN MESSE 2011 vo Viedni, v expozícii Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

 V termíne od 13. – 16. januára 2011 budú prebiehať v brnenskom výstavisku veľtrhy cestovného ruchu - 20. Medzinárodný veľtrh turistických možností v regiónoch – Regiontour, ktorý patrí k najväčším stredoeurópskym veľtrhom cestovného ruchu s akcentom na regióny a 21. Medzinárodný veľtrh priemyslu cestovného ruchu – GO.

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou GfK, ktorá je lídrom v oblasti prieskumu trhu a marketingového poradenstva na Slovensku realizoval v priebehu jesene 2010 prieskum zameraný na postoj odbornej verejnosti k zakladaniu oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu.

 Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Vás pozývajú v dňoch 10. – 12. decembra 2010 na nádvorie kaštieľa MOS na tradičné ľudovo-umelecké trhy.

 Máte doma rodinné albumy, staré pohľadnice, archívne zábery alebo i na prvý pohľad nezaujímavé staršie fotografie z malokarpatského regiónu? Chceli by ste sa zapojiť do fotografickej súťaže?