Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Darcovia krvi z Obchodnej akadémie Račianska 107 Bratislava

 Cieľom každej strednej školy je pripraviť absolventov čo najlepšie pre budúci výkon povolania. SOŠ podnikania na Strečnianskej 20 v Bratislave sa preto zapojila do projektu Európskej únie Erasmus plus, vďaka ktorému vysiela svojich študentov na stáže do zahraničia.

 15 ročník „Moravský pohár 2017, súťaž odbornej zručnosti žiakov stredných odborných škôl v odbore cukrár, s medzinárodnou účasťou sa tento rok konal v dňoch 4.-6.4.2017 v Strednej škole na Charbulovej ulici v Brne.

 Uskutočnila sa praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov maturitného ročníka 4. Ma – študijného odboru pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu.

 Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizovalo dňa 10. mája 2017 „Medzinárodný koncert baletných škôl“, v historickej budove Slovenského národného divadla.

 Žiaci Gymnázia Alberta Einsteina sa zúčastnili celoslovenského finále projektu Veľvyslanectvo mladých.

 Stáž žiakov a pedagogických pracovníkov SOŠ GaHS, Farského 9 zameraná na rozšírenie si vedomostí a zručnosti v cukrárskom odbore, v práci s karamelom.

 Bratislavský samosprávny kraj je partnerom dnešného prvého ročníka slovenského kola závodov modelov áut s hybridným vodíkovým pohonom. Z osemnástich tímov z celého Slovenska majú župné školy zastúpenie v siedmich tímoch.

 Žiaci SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča zo Sklenárovej ulici 1 v Bratislave sa zúčastnili súdneho pojednávania na krajskom súde Bratislava v Justičnom paláci.

OA Nevädzová získala v krajskom kole SOČ prvé dve miesta v odbore 15 Ekonomika a riadenie.