Blindfriendly Sobota 21. 7. 2018 | Meniny má Daniel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Seniori z DSS a ZPS Rača prežili fašiangy, tak ako boli zvyknutí za mladi. V utorok, 14. februára partia šikovných gazdiniek navštívila DSS ROSA a zasvätila mladšiu generáciu do tajomstva svojich receptov na šišky a fánky.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje dňa 28. februára 2012 ďalší z cyklov vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

 Dňa 14. 02. 2012 sa na pôde Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA na bratislavskej Patrónke konalo fašiangové stretnutie klientov zo šiestich domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, aby si zmerali sily v pečení fánok a šišiek.

 V KDĽŠ v Modre sa 9. februára uskutočnil už tradičný fašiangový karneval, ktorý Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema každoročne organizuje pre mentálne postihnutých ľudí.

 DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave pozýva v utorok 21. februára 2012 od 14:00 hod. na fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy. Živá hudba so zábavným programom opäť vykúzli úsmev na tvári klientom a budú si môcť dosýta zatancovať.

 Sociálny program Bratislavského kraja Centrum pre rodiny v kríze pomohol v roku 2011 takmer 200 rodinám. Základným cieľom je poskytnúť komplexnú, administratívne nenáročnú a bezplatnú pomoc členom rodiny, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii.

 110 zástupcov verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v Bratislavskej župe hovorilo o potrebách ľudí so zdravotným znevýhodnením a o sociálnych službách, ktoré im poskytujú.

 Prijímateľ nenávratného finančného príspevku FSR: Gaudeamus – zariarenie komunitnej rehabilitácie (www.mokrohajska.sk, buckova@mokrohajska.sk, tel.: 02/59100946) oznamuje, že od 1.1.2012 do 31.12.2013 bude realizovať projekt pod názvom: Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia v BSK.

 Dovoľujeme si Vás pozvať na Deň otvorených dverí (DOD) pri príležitosti 25. výročia vzniku Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Sibírskej ulici 69 v Bratislave, ktorý sa uskutoční v piatok 13. januára 2012.