Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

 Bratislavský samosprávny kraj bude v dňoch 13. – 16. januára 2011 propagovať cestovný ruch na veľtrhu FERIEN MESSE 2011 vo Viedni, v expozícii Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

 V termíne od 13. – 16. januára 2011 budú prebiehať v brnenskom výstavisku veľtrhy cestovného ruchu - 20. Medzinárodný veľtrh turistických možností v regiónoch – Regiontour, ktorý patrí k najväčším stredoeurópskym veľtrhom cestovného ruchu s akcentom na regióny a 21. Medzinárodný veľtrh priemyslu cestovného ruchu – GO.

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou GfK, ktorá je lídrom v oblasti prieskumu trhu a marketingového poradenstva na Slovensku realizoval v priebehu jesene 2010 prieskum zameraný na postoj odbornej verejnosti k zakladaniu oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu.

 Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Vás pozývajú v dňoch 10. – 12. decembra 2010 na nádvorie kaštieľa MOS na tradičné ľudovo-umelecké trhy.

 Máte doma rodinné albumy, staré pohľadnice, archívne zábery alebo i na prvý pohľad nezaujímavé staršie fotografie z malokarpatského regiónu? Chceli by ste sa zapojiť do fotografickej súťaže?

 V sobotu 20. novembra sa zatvorili brány 14.ročníka Viedenského jesenného veľtrhu pre seniorov (Wiener Herbst Senioren Messe). Po prvýkrát sa tohto podujatia považovaného za najväčší európsky veľtrh pre generáciu „50 plus“ zúčastnil aj Bratislavský samosprávny kraj v národnom stánku Slovenska pod záštitou SACR.

 Bratislavský župan Pavol Frešo dnes odštartoval XI. ročník tradičného podujatia Deň otvorených pivníc na Malokarpatskej vínne ceste, ktoré sa bude konať od soboty 19. do nedele 20. novembra. Cieľom je podpora vinohradníctva a zároveň možnosť nahliadnuť priamo do pivníc výrobcov vína.

17. ročník veľtrhu MADI (3.-4.11.2010) sa radí medzi najväčšie business-to-business podujatia cestovného ruchu v Českej republike, ale tiež v strednej a východnej Európe.