Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo kultúry SR a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. ponúka žiakom základných škôl a žiakom 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií navštíviť múzeá a galérie – vlakom...

Bratislavský samosprávny kraj vymedzil s účinnosťou od 31. marca 2008 takmer 700 zdravotných obvodov – rajónov – na území Bratislavského regiónu. Rajóny sa týkajú poskytovania zdravotnej starostlivosti v odboroch všeobecné lekárstvo pre dospelých, všeobecné lekárstvo pre deti a dorast, špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a stomatológia.

V dňoch od 15. júna do 31. augusta 2008 môžete v múzeu Danubiana Meulensteen Art Museum navštíviť výstavu Súčasné ruské umenie, ktorú podporil aj BSK.

Cieľom výzvy je poskytnúť granty na projekty a umožniť tak začínajúcim európskym podnikateľom nadobudnúť poznatky v zabehnutej spoločnosti v inom členskom štáte, a zároveň podporiť výmenu skúseností a vytváranie sietí. Táto iniciatíva má prispieť k posilneniu podnikania, internacionalizácie a konkurencieschopnosti novozaložených mikropodnikov, malých a stredných podnikov a nových začínajúcich podnikateľov v EÚ. Aktivita sa týka najmä jednotlivcov, ktorí plánujú založenie podniku a v neposlednom rade aj novozaložených podnikov.

 Predseda BSK včera ocenil piatich zamestnancov DSS Rosa za ich dlhoročnú prácu, ktorou významne prispeli k vybudovaniu kvalitného sociálneho zariadenia. Svoju vďaku vyjadril aj riaditeľ zariadenia a adresoval ju nielen súčasným zamestnancom či vedeniu župy ale aj všetkým tým, ktorí stáli pri jeho zrode, svojim predchodcom a tým, ktorí prispeli k jeho doterajšiemu rozvoju.

Dňa 7. júna 2008 sa v Bruseli uskutočnilo podujatie Open Doors európskych inštitúcií. Prezentácia 54 regiónov EÚ vo Výbore regiónov bola súčasťou už 13. výročia Dňa otvorených dverí Európskych inštitúcií ako Európsky parlament, Európska komisia, Rada a Výbor regiónov.

V rámci projektu CETC, ktorý slúži severo-južnému spojeniu oblasti Baltika a Jadranského mora a ktorý by mohla Európska komisia schváliť asi v r. 2010 z príležitosti celkovej revízie Helsinských koridorov (TEN-T), by bolo možné čiastočne financovať z prostriedkov EÚ aj nultý obchvat Bratislavy.

I v tomto roku udeľoval starosta Petržalky Milan Ftáčnik na slávnostnom zasadnutí ocenenia osobnostiam Petržalky. Slávnostné ocenenie sa uskutočnilo v stredu, 11. júna v Zrkadlovom háji v bratislavskej Petržalke.

V utorok 10. júna 2008 sa uskutočnilo rokovanie medzi podpredsedom BSK Gabrielom Agárdym, podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja Józsefom Kvardom a riaditeľom Vyšehradského fondu Kristófom Forraim o možnosti uchádzať sa o dotáciu z Vyšehradského fondu na riešenie úloh v spojitosti so severojužným koridorom CETC a na jeho propagáciu v európskych štruktúrach.

Dňa 24. júna 2008 sa v bratislavskom hoteli Crown Plaza uskutoční stretnutie slovenských a kórejských podnikateľov na základe iniciatívy Asociácie kórejských importérov – KOIMA.