Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

V piatok 25. apríla bude v DK Zrkadlový Háj o 19.00 hod. ďalší z večerov autentického folklóru, tentokrát sa predstaví obec Jakubany a folklórny súbor Kečera, ľudová hudba Pasternovci z Novej Ľubovne a hudobná skupina Domino.

Bratislavský samosprávny kraj zriaďuje sedem kultúrnych zariadení, ktoré v priebehu minulého roka pripravili množstvo predstavení, eventov, podujatí a uskutočnili veľa rôznorodej činnosti, ktorá prispela k rozvoju kultúry v Bratislavskom kraji.

 Predsedovia slovenských a hejtmani českých krajov rokovali včera v Brne o spoločných problémoch územnej samosprávy oboch krajín.

Župné netovinky (vydáva BSK) sa zameriavajú na problematiku regionálnej samosprávy - dočítate sa tu o regionálnej politike, kultúre, vzdelávaní, mládeži, športe, sociálnych službách, zdravotníctve, cestovnom ruchu, regionálnom rozvoji či doprave. Prajeme príjemné čítanie.

Výstava 56 sídelných miest regiónoch krajín Vyšehradského spolku, ktorá sa konala v dňoch 14. – 18. apríla 2008 sa v Bruseli vo Výbore regiónov zožala úspech. Jej iniciátorom bol Bratislavský samosprávny kraj a autor publikácie „V4 Regióny a ich sídelné mestá“ a zároveň poslanec BSK Ladislav Snopko.

O nenávratný finančný príspevok žiada Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom troch projektov z oblasti dopravy, ktoré predkladá na základe zverejnenej výzvy v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (OP BK).

Bratislavský samosprávny kraj úspešne reprezentuje Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, ktorá zopakovala výborné umiestnenia z minulých rokov, keď po tretíkrát získala prvenstvo v súťaži o najúspešnejšiu regionálnu rozvojovú agentúru na Slovensku.

Dňa 16. apríla 2008 schválilo Zastupiteľstvo BSK projekt spolupráce BSK a Stredoškolského parlamentu pri BSK (SŠP pri BSK) na rok 2008. Tento krok smeruje k zlepšeniu vzájomnej spolupráce kraja a poslancov SŠP pri BSK, ako aj k zlepšeniu komunikácie priamo so stredoškolskými študentmi.

 Bratislavské bábkové divadlo, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, pripravilo nielen pre našich najmenších krásne predstavenia, ktoré im zahrajú bábky zo sveta rozprávok a spoločne prejdú celým svetom...

Hlavným rozdielom medzi novou teritoriálnou spoluprácou v programovom období 2007 - 2013 a Interreg-om III (2004-6) je princíp vedúceho partnera (Lead Partner Principle). Slovenskí tvorcovia projektov majú ťažkosti si ho osvojiť. Tento princíp predpokladá pri tvorbe projektu v prvom rade širšie partnerstvo a teda spoluprácu minimálne dvoch - troch partnerov od samého začiatku prípravy projektu.