Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

Stalo sa už tradíciou, že Divadlo Astorka Korzo´90 v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK hosťuje na jar v pražskom Švandovom divadle na Smíchově. Niekoľko dní po návrate z USA preto súbor mieri 18. a 19. apríla tentokrát do pražskej metropoly, kde sa Astorka predstaví objavnou inscenáciou hry Williama Shakespeara Othello v réžii Juraja Nvotu a vizuálne a herecky nápaditou Zimou súčasného ruského autora Jevgenija Griškovca v réžii Józsefa Czajlíka.

 Obľúbené postavičky z knižky A. S. Exupéryho opäť ožijú v detskom muzikáli Malý princ, ktorý zorganizoval Kultúrny dom Bernolákovo v spolupráci s Konzervatóriom v Bratislave. Predstavenie sa uskutoční 27. apríla o 18.00 hod. a 28. apríla o 19.00 hod.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v období 2007 - 2013 organizuje konferenciu pod názvom "Možnosti čerpania prostriedkov z OP Bratislavský kraj".

Bratislavský samosprávny kraj aj touto formou podporuje projekty z oblasti športu, kultúry, sociálnych služieb či cestovného ruchu. Zastupiteľstvo schválilo projekty, ktoré región propagujú a podporujú jeho rozvoj v celkovej výške 1.630-tis.Sk.

Zastupiteľstvo BSK dnes prijalo uznesenie, ktorým dalo mandát predsedovi BSK rokovať so všetkými zainteresovanými stranami v projekte výstavby viacúčelovej haly pre majstrovstvá sveta v hokeji (t.j. hlavné mesto SR Bratislava, Slovenský zväz ľadového hokeja, Ministerstvo školstva, Vláda SR) o prípadnej alternatíve k súčasnému stavu projektu.

Dnes, 14. apríla 2008, začína v Bruseli vo Výbore regiónov výstava 56 sídelných miest regiónoch krajín Vyšehradského spolku, ktorej iniciátorom je Bratislavský samosprávny kraj a autor publikácie „V4 Regióny a ich sídelné mestá“ a zároveň poslanec BSK Ladislav Snopko. Výstava potrvá do 18. apríla.

V dňoch 9. – 11. apríla 2008 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov partnerského Stredočeského kraja a zástupcov BSK. Hlavným cieľom trojdňového stretnutia bolo zintenzívnenie vzájomných kontaktov a spolupráca v oblasti kultúry.

Ministerstvo školstva SR vyčlenilo finančné prostriedky na financovanie rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008“. Obdobie realizácie rozvojového projektu je od 15. septembra 2008 a všetky aktivity musia byť ukončené do 31. decembra 2008.

V Trnave sa vo štvrtok 10. apríla 2008 uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľov úradov samosprávnych krajov. Témou rokovania boli aktuálne problémy samosprávnych krajov, a to opravy ciest II. a III. triedy z pohľadu financovania a postupu prác, o aktuálnej príprave krajov na čerpanie fondov EÚ v rámci regionálnych operačných programov z hľadiska personálneho a finančného zabezpečenia a o zdravotníctve, kde sa zamerali na návrat rozdelenia krajov na zdravotnícke obvody.