Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Slávnostná promócia študentov jubilejného 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského 201, bude dňa 30. augusta 2017 (streda) o 12:30 hod. v priestoroch Divadla Aréna, Viedenská cesta 10 v Bratislave. Slávnostnej imatrikulácii bude (o 11:00 hod.) predchádzať prednáška Prof. MUDr. Tomáša Zimu, DrSc., MBA, rektora Karlovej univerzity v Prahe na tému: Prečo sa vyšetruje krv?

 V tomto školskom roku sme olympijské myšlienky pretavili do dvoch krásnych podujatí.

 Žiaci Tanečného konzervatória Evy Jaczovej účinkovali dňa 30.6.2017 v mimoriadnom projekte Viva Balet!, ktorý poukázal na výnimočnosť baletného umenia na Slovensku, na jeho históriu, osobnosti a špecifiká.

 14. 6. 2017 sa odštartovala spolupráca OA na Nevädzovej s Duálnou akadémiou Volkswagen Slovakia.

 Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča sa konala prednáška na tému Duševné zdravie.

 14. júna 2017 sa konalo slávnostné stretnutie talentovanej mládeže.

 Športový deň v južných Čechách na Šumave

 Dňa 15. júna 2017 sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční už VII. ročník akcie pod názvom Deň IKT na Kvačalke.

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle platných ustanovení zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu v Bratislavskom samosprávnom kraji, zverejňuje informáciu o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti ako odporúčanie pre zriaďovateľov pre plánovanie počtu tried prvého ročníka pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019