Blindfriendly Pondelok 23. 7. 2018 | Meniny má Oľga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Dňa 24. júna 2016 sa uskutočnil už dvadsiaty ročník Veľkého letného karnevalu, ktorý každoročne priláka do ulíc mesta Senec množstvo zvedavcov, ale najmä účastníkov v maskách od výmyslu sveta. Už tradične sa do tejto milej akcie zapojili aj žiaci a učitelia SOŠ v Senci.

 21. júna 2016 prevzalo v Primaciálnom paláci z rúk veľvyslanca Spojeného kráľovstva prestížne ocenenie britskej kráľovskej rodiny – Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (Dofe) 20 študentov gymnázia v Malackách. Svojou účasťou ocenených poctil aj pán prezident Andrej Kiska, ktorý ocenil veľké úsilie, ktoré museli študenti stredných škôl vynaložiť, aby túto cenu získali.

 Projektový tím Erasmus+ zo Spojenej školy, Tokajícka 24, participoval na štvrtom nadnárodnom stretnutí v rámci projektu Plánovanie kariéry mladých ľudí, ktoré sa konalo v dňoch 30. 05. – 04. 06. 2016 v Rumunsku. Hosťujúcou školou bolo gymnázium - Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacau, Rumunsko.

 Ochrana životného prostredia patrí k častým témam diskusií. Národný projekt „Do práce na bicykli“ sa snaží veľmi konkrétne chrániť prírodu, naučiť spoločnosť šetriť prírodné zdroje a tak prispieť k environmentálnej výchove svojich občanov. Národný projekt „Do práce na bicykli“ tohto roku oslávil svoje tretie výročie. Mesto Senec sa do súťaže zapojilo druhýkrát. Dňa 8. júna 2016 usporiadalo mestské zastupiteľstvo pre všetkých účastníkov i pre verejnosť slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa začalo o 16. hodine na Námestí 1. mája pred MsKS v Senci.

Na Strednej priemyselnej škole dopravnej sa dňa 20. júna 2016 uskutoční II. ročník prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself!/ Äussere dich!, Literatúru si žiaci III. ročníka zapožičali zo školskej knižnice a čítali ju v priebehu školského roka v anglickom, prípadne v nemeckom jazyku.

Dňa 16. júna 2016 (štvrtok) sa na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave uskutoční už šiesty ročník akcie pod názvom Deň IKT na Kvačalke.

 Tak ako každý rok , tak aj tento rok pri príležitosti MDD Komisia kultúry a rozvoja vzdelávania pri MsZ v Senci zorganizovala stretnutie žiakov a študentov s primátorom mesta s Ing. Karolom Kválom. Na stretnutí boli ocenení žiaci a študenti seneckých škôl, ktorí reprezentovali svoje mesto i školu v rôznych súťažiach.

 Už po tretíkrát bola Obchodná akadémia Račianska 107 Bratislava zapojená do projektu Naše mesto organizovanej nadáciou Pontis. V tomto roku prišli pomôcť dobrovoľníci z STU, ZUNO Bank, AT&T, PWC, DELL, ACCENTURE a Johnson Controls.

 V pondelok 6. 6. 2016 sa na Gymnáziu Ivana Horvátha uskutočnila beseda s veľvyslancom SR v Indii Žigmundom Bertókom. Besedy sa zúčastnili študenti tretieho ročníka za prítomnosti pani riaditeľky Mgr. Marty Jankovičovej a Ing. Romana Csabaya, riaditeľa odboru školstva, mládeže a športu BSK. Celá akcia bola súčasťou podujatia „Deň SK PRES“, v rámci ktorého sa odohrávajú po celom Slovensku rôzne aktivity ako súčasť verejnej diplomacie VZÚ SR 2016 pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej Únie.

 GENERÁCIA €, súťaž organizovaná Eurosystémom poskytuje už stredoškolákom verný obraz o menovej politike Európskej centrálnej banky a jedinečnú možnosť jej praktickej realizácie. Obchodná akadémia Račianska stála pri zrode tejto súťaže a jej študenti sa zapojili a dosiahli úspechy v každom jej ročníku.