Blindfriendly Utorok 16. 10. 2018 | Meniny má Vladimíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

 

 

 V dňoch 10. a 11.11.2016 sa zúčastnila Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 v Bratislave celoslovenského podujatia 25. ročníka Juvyr 2016. Škola prezentovala vo výstavnom stánku študijné a učebné odbory ukážkami prác žiakov ako úprava vlasov elektrickými prístrojmi, líčenie a lakovanie nechtov .

 V tento deň si návštevníci môžu prezrieť budovu školy, všetky odborné učebne, v ktorých bude prebiehať vyučovanie. Budúcim žiakom bude umožnené sa aktívne zúčastniť napríklad vyučovania cudzích jazykov, aplikovanej informatiky, praxe a tiež dopravnej geografie, ktorú učíme dvojjazyčne v slovenskom i anglickom jazyku (metódou CLIL). Učitelia si na tento deň pripravili aj špeciálne úlohy, ktoré budú návštevníkom pomáhať riešiť ich starší spolužiaci z SPŠD.

 V mesiacoch október a november sa zúčastnila Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky v Bratislave niekoľkých súťaží v účesovej a dekoratívnej tvorby a získala pekné umiestnenia.

 Dňa 10. novembra 2016 sa v budove Matador Group v Bratislave slávnostne vyhlasovali výsledky 9. ročníka najväčšieho celoročného projektu Slovenského olympijského výboru (SOV) - Olympijského festivalu Slovenska (OFS). OFS sú športovým, kultúrnym a výchovným podujatím pre deti a mládež vo veku od 5 do 18 rokov. Podnecujú rodičov, pedagógov, športových aktérov, ale aj príslušné inštitúcie, verejnú správu k pochopeniu významu športu pre život a zdravý vývoj detí a mládeže a k zvýšenému úsiliu na jeho praktickú realizáciu.

Už po jedenásty raz sa študenti SOŠ Gastronómie a hotelových služieb Farského č. 9 v bratislavskej Petržalke pod vedením ich majstrov odborného výcviku oboznamovali s cudzokrajnou kuchyňou. Dňa 27. 10. 2016 to bola indonézska.

Pozývame žiakov, rodičov a výchovných poradcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 24.11.2016 od 8.30-13.00 hod v Bratislave na Svätoplukovej ulici č.2.

Dovoľujeme si Vás pozvať na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 25. novembra 2016 na tunajšej škole v Bratislave na ulici Záhradnícka 44 v čase od 10 - do 14 h.

 V priebehu rokov 2015 a 2016 vznikol a postupne sa etabloval nový nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – tzv. dotačné schémy na podporu strategických sektorových politík pre jednotlivé oblasti podpory verejného života BSK. Po spustení Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry (2015), nasledovali dotačné schémy na podporu turizmu a rozvoja vidieka (2016), ktoré budú v ďalších rokoch rozšírené o novú oblasť – sektorovú politiku BSK v oblasti športu a mládeže. Výzvy na rok 2018 vyhlasuje BSK už novembri 2018.