Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača hľadá zamestnancov na pracovné pozície: sestra v nepretržitej prevádzke a opatrovateľka v nepretržitej prevádzke.

 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Vás pozýva na výstavu Geniálny Amedeo III. Diela klientov budú vystavené vo Vinotéke Regius, Roľnícka 14, Bratislava – Vajnory. Výstava bude verejnosti prístupná do 31. 7. 2012.

 V rámci dlhodobej spolupráce so sekciou Prevencie z OR PZ BA IV sa v piatok 18. mája v kultúrnej miestnosti Domova sociálnych služieb pre deti a rehabilitačného strediska ROSA uskutočnila pre naše dievčatá a následne aj pre zamestnancov prednáška spojená s diskusiou na tému "Zodpovednosť pri sexuálnom zneužívaní".

 V Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema nezabúdame na skutočnosť, že prírodu treba chrániť a zveľaďovať. Jarné upratovanie, do ktorého sa každoročne aktívne zapájame v rámci svojho environmentálneho programu sme v tomto roku zahájili už v apríli.

V priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa 26. apríla uskutočnil seminár „Deinštitucionalizácia sociálnych služieb – nádeje a obavy“, ktorého sa zúčastnilo vyše 60 účastníkov, medzi ktorými nechýbali ani poslanci Zastupiteľstva BSK.

 Aj tohto roku sme mesiac lásky na Javorinskej privítali Majálesom. Po úvodnom zdobení mája za sprievodu hudby a spevu našich klientov nás potešili detičky z materskej škôlky na Myjavskej ulici svojím milým programom.

 Dňa 26. apríla 2012 navštívili našich obyvateľov žiaci 1. triedy zo ZŠ na Fándlyho ul. v Pezinku a pomohli obyvateľom s úpravou prostredia a záhrady DSS. Spolu s obyvateľmi zametali, hrabali a zbierali papiere.

 Pracovníčky Malokarpatského múzea v Pezinku spolu s obyvateľkami Domova sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici pripravili 25. apríla 2012 podujatie pod názvom „ Príbeh hladného jedla“ alebo „Ako to robili naše babky“.

 Vo štvrtok 22.3.2012 sa konal kartový turnaj v hre „Šnaps“. Zúčastnili sa klienti zo všetkých úsekov. V priebehu doobedia po rozlosovaní prebehli úvodné kolá. Výhercovia postúpili do štvrťfinále a odtiaľ sa víťazi katapultovali do semifinále.

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom tejto informácie oznamuje neštátnym subjektom, že majú možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2013 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na predkladanie žiadostí je do 31. júla 2012.