Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

V dňoch od 29. apríla do 18. mája 2008 sa v mestskej časti Atén Kifissia uskutoční 54. ročník kvetinovej šou „Flower show“, kde je možná prezentácia na stánkoch s vlastnou kreatívnou kvetinovou výzdobou a propagačnými materiálmi.

 To je názov nového predstavenia divadla LUDUS, ktorého zriaďovateľom je BSK. Jeho verejná generálka bude v piatok 28. marca o 10.00 hod. v Malej sále PKO v Bratislave na Nábr. arm.gen. L. Svobodu 3. Pred verejnou generálkou sa o 9.15 hod. uskutoční tlačová konferencia k predstaveniu. Premiéra predstavenia bude v pondelok 31. marca o 19.00 hod.

Žilina 17. 3. 2008 - Združenie Otvorená samospráva (OSA) buduje na svojej webstránke databázu tlačových správ. Aktívne sa do jej budovania pustili komunikátori miest a samosprávnych krajov, ktorí online zverejňujú tlačové výstupy svojich úradov.

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pripravili pre fanúšikov divadla atraktívny program. Môžete sa tešiť na nové premiéry, ale i reprízy, ktoré sa stále tešia vysokej návštevnosti.

Bratislavský samosprávny kraj pripravuje pracovné stretnutia k oboznámeniu sa s návrhom zákona o sociálnych službách, a to v dňoch 28. marca a 4. apríla t.r. v rokovacej sále Úradu BSK (prízemie) na Sabinovskej 16 v Bratislave.

Ministerstvo školstva SR zverejnilo dňa 11. 3. 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Vzdelávanie na Prioritnú os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj, opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. Špecifickým cieľom opatrenia, na ktorý sa výzva vzťahuje je inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

16. ročník celoslovenskej súťaže o najkrajší kalendár bol bohatý na umiestnenia produktov subjektov z nášho regiónu. Vo viacerých kategóriách vyhrali kalendáre, ale v nových kategóriách, ktoré mali v tomto roku premiéru, aj propagačné materiály a knihy.

 V sobotu 8. marca 2008 slávil arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostnú svätú omšu pri príležitosti kánonického prevzatia úradu Arcibiskupa Metropolitu Bratislavskej arcidiecézy. Tá pokrýva Bratislavský samosprávny kraj a časť Trnavského samosprávneho kraja.

 Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre môže svojim študentom priblížiť vinársku výrobu a starostlivosť o úrodu aj prostredníctvom nového malotraktora, ktorý pre nich zabezpečil Bratislavský samosprávny kraj.

DSS Gaudeamus, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, pripravuje pre svojich klientov bohatý program, pri ktorých majú možnosť realizácie. V rámci rôznych aktivít zdokonaľujú svoju šikovnosť a z krásnych výtvorov – možno malých umeleckých diel, organizujú výstavy. A naozaj, je sa na čo pozerať.