Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

 Bratislavský samosprávny kraj zabezpečil prostredníctvom zdravotnej poisťovni Dôvera očkovanie proti chrípke pre klientov zariadení sociálnych služieb. Poisťovňa poskytla viac ako 170 očkovacích vakcín.

V dňoch 7. až 11. februára sa Bratislavský samosprávny kraj predstaví na veľtrhu cestovného ruchu Salon des Vacances 2008. Výstava sa uskutoční v priestoroch výstavného areálu EXPO Brusel a stánok Bratislavského samosprávneho kraja bude v pavilóne č. 5, č. stánku 5204.

 V pondelok 28. januára prijal predseda Bratislavského samosprávneho kraja na pôde BSK mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Rakúsku Petra Lizáka, ktorý v tejto funkcii vystriedal Jozefa Klimka.

Dňa 21.1.2008 sa vo Viedni uskutočnilo prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – RAKÚSKO 2007 – 2013, na ktorom bol schválený formulár žiadosti, výberové kritériá a oprávnenosť nákladov pre projektové žiadosti v prebiehajúcom programovom období 2007 - 2013.

Bratislavský samosprávny kraj pripravil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o bližších podmienkach registrácie a poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 85 až § 87 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

Dňa 17. januára 2008 otvoril Bratislavský samosprávny kraj novú epochu najvýznamnejšieho podujatia tohto druhu na Slovensku, medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2008. Do nedele 20. januára 2008 prezentoval BSK v bratislavskej Inchebe nielen možnosti cestovného ruchu v regióne, ale i činnosť a produkty zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 Predseda BSK Vladimír Bajan dnes spolu s podpredsedom Martinom Kurucom prijal v sídle BSK J.E. princa Huga Windisch-Graetza, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov na Slovensku.

Gymnázium Pezinok, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, sa stalo jednou z 11 slovenských škôl, ktorej študenti navštívia Štrasburg a vyskúšajú si prácu Europoslancov priamo v Európskom parlamente. Túto príležitosť im poskytol projekt EUROSCOLA 2008, ktorý vypísal Európsky parlament. Celkovo sa študenti gymnázia v Pezinku umiestnili v celonárodnom kole na krásnom druhom mieste.

 Vo štvrtok 10. januára 2008 sa v poobedných hodinách vstupné priestory na Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici zaplnili študentmi štvrtých ročníkov nielen hosťujúceho gymnázia ale aj ďalších - Tomášikova, Einsteinova, I. Horvátha, Novohradská a Vazovova. Spolu so svojimi profesormi očakávali vzácnu a výnimočnú návštevu – prezidenta SR Ivana Gašparoviča s manželkou a prezidenta ČR Václava Klausa s manželkou.

 Európska investičná banka (EIB) poskytuje Bratislavskému samosprávnemu kraju úver vo výške 700 miliónov Sk (približne 21 miliónov EUR) na spolufinancovanie projektov zameraných na modernizáciu infraštruktúry v regióne. Rámcovú zmluvu medzi EIB a BSK dnes v Bratislave podpísali viceprezidentka EIB Marta Gajecká a predseda BSK Vladimír Bajan.