Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Na Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave sa dňa 13. júna 2017 uskutoční III. ročník prezentácie vybraných diel svetových autorov pod názvom Express Yourself!/ äussere dich!

Prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa budú v tomto roku konať v utorok 20. júna 2017.

Polygrafická privítala žiakov z KALABA v rámci projektu Erasmus.

 Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v dňoch 21. 05. – 03. 06. 2017 zúčastnili odbornej stáže v Českej republike. Na absolvovanie stáže v dopravných a logistických firmách im bol poskytnutý grant v rámci programu ERASMUS+.

Spestrením maturít bol Martin Čulen zo Sekúl, ktorý pred skúšajúcu komisiu prišiel v kroji.

„Praxou v zahraničí k zvyšovaniu kvality školy“

 Spojená škola Ivanka pri Dunaji pozýva na Slovenský voltížny pohár.

 Na SOŠ hotelových služieb a ochodu sa konal „TÝŽDEŇ POĽSKEJ KUCHYNE“

 7 veľvyslancov z okolitých krajín a ďalší významní hostia pri jednom stole na Farského.