Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Viac ako tisíc Novomešťanov sa v utorok podvečer zabávalo na Galakoncerte úcty k seniorom, ktorý pre nich zorganizoval starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý.

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na Vianočný benefičný koncert do kina Lamač 10. decembra 2011 o 18.00 hod, na ktorom vystúpia mladí umelci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Dúbravke, klienti DSS Rozsutec, folklórny súbor Dalmatínci a operný spevák Mgr. art. Juraj Havaj s klavírnym doprovodom.

 Združenie Lepší svet pozýva na benefičnú aukciu vzácnych umeleckých diel a predmetov známych slovenských osobností na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorá sa bude konať 24. novembra 2011, od 19:00 hod., v priestoroch združenia Lepší svet, Osuského 8, Bratislava.

V stredu 9.11.2011 si klienti DSS PD Báhoň pripomenuli Deň nevidiacich (13.11.2011). Od pondelka mali možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží, pričom slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v stredu poobede.

 Klienti domovov sociálnych služieb v správe Bratislavského kraja mali opäť možnosť diskutovať so zamestnancami a niektorými poslancami župy o úrovni poskytovaných sociálnych služieb. Išlo o druhé stretnutie, ktoré sa konalo vo štvrtok 10. novembra v DSS a ZpS na Hrnčiarskej ulici v Pezinku.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ organizuje 10.novembra 2011 o 9:00 hod. ďalší z cyklov vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

 Podporované bývanie pre ľudí s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami na Hontianskej 16 v Bratislave má už rok. K jeho 1. výročiu sa vo františkánskom kláštore v Bratislave uskutočnil seminár, ktorý v spolupráci s OZ Nádej pre Rozsutec a pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša, zorganizoval Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec.

 V dňoch 28. – 29.10. 2011 sa 22 zamestnancov DSSpKM vzdelávalo na tému „Práca s rizikom v sociálnych službách“. Lektorom dvojdňového seminára bol Karel Kosina – riaditeľ Oblastnej charity v Brne.

 Tanec rozvíja koordináciu myslenia a pohybu, posilňuje telo, poskytuje radosť zo života a v neposlednom rade ide o skvelú spoločenskú aktivitu, vďaka ktorej je možné stretnúť veľa nových ľudí a užiť si pri tom množstvo zábavy.

 Projekt organizácie AV Mobilita s názvom Staviame spolu mosty nesie zaujímavú myšlienku prezentovať umelecké diela ľudí s postihnutím spolu so známymi umelcami z radov profesionálnych maliarov, sochárov, grafikov alebo ináč nadaných známych umelcov.