Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu organizuje vo všetkých krajoch regionálne konferencie s názvom Národný strategický referenčný rámec SR v programovom období 2007 – 2013.

 Výstavu návrhov dresov pre účastníkov najprestížnejšieho športového podujatia si v týchto dňoch môžete prezrieť vo vstupných priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej 16 v Bratislave. Výstava potrvá do 23. novembra.

Divadlo Ludus, ASSITEJ Slovensko - slovenské stredisko medzinárodnej organizácie združujúcej profesionálne divadla tvoriace pre deti a mládeža a Vysoká škola múzických umení v Bratislave pripravili v dňoch od 21. do 23. novembra t.r. jedinečné podujatie pre deti a mládež s názvom Puberťák. Záštitu nad týmto podujatím prevzal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Vladimír Bajan.

Na dnešnom rokovaní Zastupiteľstva BSK poslanci neschválili zásadné materiály ako schválenie pôžičky z EIB (v celkovej výške 700 mil. Sk) a úpravu rozpočtu na tento rok, ktoré počítali s rekonštrukciou ciest v regióne, opravou niektorých stredných škôl, výstavbou sociálnych zariadení či navýšením prostriedkov do oblasti kultúry. V odborných komisiách i politických kluboch pritom tieto materiály poslanci odporučili schváliť a ani v diskusii priamo na zastupiteľstve nezazneli žiadne výhrady, námietky či pozmeňujúce návrhy.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja V. Bajan rozdelil na základe Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 8/2005 o poskytovaní dotácií finančnú výpomoc z rozpočtových prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1.651.500 Sk.

V sobotu 20. októbra 2007 Bratislavský samosprávny kraj zavŕšil projekt Dni BSK. Počas šiestich dní ponúkol BSK v spolupráci mestami, obcami a zariadeniami v regióne atraktívny a zaujímavý program, o čom svedčí aj vysoká návštevnosť a pozitívne ohlasy na jednotlivé podujatia.

 Silvia Stehová, Michaela Bednárová a Matej Horina sú mená úspešných olympionikov z domovov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí v Šanghaji reprezentovali nielen BSK ale aj celé Slovensko.

Dňa 24. októbra 2007 sa v Rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja konala prezentácia projektu „ Excelentná Univerzita “, v ktorej sa BSK aktívne podieľa ako partner v národnom projekte Univerzity Komenského.

 Peter Bendl, hejtman Stredočeského kraja a Vladimír Bajan, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, na rokovaní našli mnoho spoločných tém, s ktorými sa potýkajú oba partnerské regióny. Z diskusie vyplynulo niekoľko oblastí, kde si vedia navzájom pomôcť a poradiť a nemálo aj takých, kde vedia spolupracovať.