Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

Dňa 15. októbra 2007 sa na Slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK udeľovali Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja. I tento rok boli odmenené osobnosti kraja, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj regiónu.

Bratislavský samosprávny kraj sa v dňoch 8. – 11. októbra 2007 prezentoval v rámci Open Days 2007, ktorého sa zúčastnil aj predseda BSK Vladimír Bajan.

V nedeľu 14. októbra oslávi DSS pre deti a dospelých Karola Matulaya v bratislavskej Dúbravke 25. výročie svojho vzniku ako i 101. výročie narodenia profesora K. Matulaya, ktorého meno nesie zariadenie od roku 1990. DSS je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií svojim postojom k pripomienkam BSK k programu prípravy a výstavby siete ciest prvej triedy na roky 2007 až 2010 ohrozuje obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja. Jeho rozhodnutie neakceptovať tieto pripomienky s odôvodnením výšky HDP je irelevantné a nepochopiteľné. „Práve tento argument bráni Bratislavskému regiónu čerpať prostriedky na cestnú sieť z eurofondov, takže našou snahou bolo získať financie zo štátnych zdrojov“, hovorí v tejto súvislosti V. Bajan, predseda BSK. Postoj Ministerstva tak možno chápať ako nebezpečný krok, ktorý obyvatelia bratislavského regiónu môžu nepríjemne pocítiť už zajtra.

Študentky záhradníckej školy Gustáva Čejku v Malinove, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja získali významné umiestnenia na medzinárodnej súťaži vo Varaždine.

Univerzita Komenského a Bratislavský samosprávny kraj začali v septembri tohto roka implementovať národný projekt Excelentná univerzita spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.

Bratislavský samosprávny kraj, Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave organizujú seminár Výchova k podnikateľstvu na vysokých školách.

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Úradu BSK dňa 19. októbra od 8.00 do 12.00 hod. na Sabinovskej 16 v Bratislave, kde budete mať dobrú príležitosť spoznať Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a jeho jednotlivé odbory, ktoré odprezentujú výsledky svojej činnsoti a takisto projekty, ktoré pomáhajú občanom samosprávneho kraja pri vlastnom rozvoji a realizácii.

Vo štvrtok dňa 27. septembra 2007 odštartoval v Stupave týždeň osláv Svetového dňa cestovného ruchu. Podujatie pripravil Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Mestským kultúrnym a informačným centrom v Stupave.

V dňoch 27. až 29. septembra 2007 sa konal 15. ročník veľtrhu Interbeauty v priestoroch kongresového centra Incheba Expo Aréna v Bratislave, kde študenti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK prezentovali krásu svojich výtvorov.