Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Aktuálne správy


 

 

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 8/2005 o poskytovaní dotácii prerozdelil v období približne prvého polroku 2007 finančné prostriedky vo výške asi 1,7 mil. Sk.

 Dňa 29. mája 2007 zástupcovia 13 regiónov zo 7 krajín strednej Európy podpísali na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Politickú deklaráciu, ktorá obsahuje ich požiadavku o zaradenie stredoeurópskeho dopravného koridoru do TEN koridorov - prioritných projektov dopravných sietí, ktoré bude financovať Európska komisia.

Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava sa dohodli s najsilnejšími univerzitami - Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, na spolupráci pri hľadaní ciest posilnenia väčšieho využívania vedomostí a znalostí v kraji. Dohodu spečatili najvyšší predstavitelia všetkých štyroch partnerov - Vladimír Bajan, predseda BSK, Andrej Ďurkovský, primátor Bratislavy, František Gahér, rektor UK a Vladimír Báleš, rektor STU podpisom Memoranda o vytvorení strategickej platformy v piatok 25. mája 2007 na pôde UK v Bratislave.

Bratislavský samosprávny kraj má prioritný záujem na realizácii diaľničného obchvatu Bratislavy, ktorý nesie pracovný názov „diaľnica D4“. Spustením výroby v priemyselných parkoch ako PSA-PEUGEOT, či KIA alebo SAMSUNG hrozí bratislavskej prímestskej doprave kolaps. Našou snahou je odťažiť hlavné mesto od tzv. tranzitnej dopravy, ktorá tvorí podľa odhadov až 40 % celkovej dopravy na komunikáciách na území mesta.

Podporné centrum zrakovo postihnutých študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI) v Bratislave organizuje informačný deň k problematike štúdia študentov so zdravotným postihnutím. Podujatie s názvom Informačný deň o štúdiu zdravotne postihnutých na vysokej škole sa uskutoční dňa 2. júna t.r. v čase od 9.00 do 14.00 hod. na FMFI UK v Bratislave.

Na posilnenie aktívnej komunikácie a ďalšej spolupráce pri riešení úloh a realizácii plánov, vedúcich k skvalitneniu poskytovania sociálnej pomoci pre občanov Bratislavského kraja kreoval predseda BSK Vladimír Bajan Radu poradcov zo zástupcov odbornej obce v oblasti poskytovania sociálnej pomoci.

Dlhopripravovaný zámer mostného cestného prepojenia cez rieku Moravu medzi obcami Záhorská Ves a Angern je v štádiu realizácie projektu.

Nemocnica s poliklinikou v Malackách od roku 2001 prechádza procesom revitalizácie, vďaka ktorému dnes predstavuje vysoko seriózne, progresívne, odborné a úspešné pracovisko.

Zatraktívniť verejnú hromadnú dopravu v konkurencii s individuálnou automobilovou dopravou je základným motívom vzniku integrovaného dopravného systému. Jej cieľom je optimalizácia dopravy v čase i priestore. Koncepciu Bratislavskej integrovanej dopravy dnes schválili poslanci na rokovaní Zastupiteľstva BSK.