Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Oprava kalového čerpadla PEXA Pro V06DA

„Výpočtová, kancelárska a komunikačná technika, s predpokladanou hodnotou zákazky do 9 478,48 EUR bez DPH

„Kancelársky nábytok“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 3 256,44 EUR bez DPH.

„Modernizácia krajčírskej učebne praxe“ s predpokladanou hodnotou zákazky do 508,33 EUR bez DPH

Názov zákazky: Výmena okien do štyroch odborných učební v objekte priestorov SOŠ chemická, s predpokladanou hodnotou zákazky 9 500,00 € bez DPH.

Projektové práce – Vybudovanie výťahu / Poliklinika Karlova Ves

Názov predmetu zákazky: Dobudovanie, skladanie a montáž 20 ks elektrických polohovateľných postelí

Predmet zákazky: Výmena liatinových rúr na odvod dažďovej vody vrátane všetkých súvisiacich prác a uvedenie do pôvodného stavu (murárske a iné práce s tým súvisiace).

Názov zákazky: Štvorkanálový osciloskop

Oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični/ SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava