Blindfriendly Štvrtok 21. 6. 2018 | Meniny má Alojz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

 Anketa, ktorá vyhodnocuje najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku, pozná svojho víťaza. Titul poputoval do Bratislavy.

 Vo štvrtok 21. apríla 2016 bolo v telocvični OA na Nevädzovej rušno. Osem desiatok študentov druhého ročníka tu na 3. školskom veľtrhu prezentovalo svojich 21 študentských cvičných firiem, ktoré si vytvorili v rámci unikátneho predmetu „podnikateľské zručnosti“. Študenti na hodinách počas roka navrhovali pre svoje firmy originálne logá, tvorili podnikateľské plány, vizitky či katalógy produktov. Čerešničkou na torte bola prezentácia tímu prostredníctvom reklamného videoklipu, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani renomované reálne spoločnosti. Ich práca vyvrcholila prípravou výstavného stánku a prezentáciou na školskom veľtrhu.

Dňa 17. apríla 2016 sa v Temešvári (Timisoara) v Rumunsku konala medzinárodná súťaž v štandardných tancoch WDSF Open Standard.

V dňoch 22. a 23. apríla 2016 sa vo Zvolene uskutočnilo vyhodnotenie 21. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2016.

 7. apríl sa od roku 1948 oslavuje ako Svetový deň zdravia na počesť vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Tohtoročnou témou je „ Porazme cukrovku,“ pretože cukrovka sa považuje za jednu z epidémii 21. storočia.

 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava bola hosťujúcou školou medzinárodnej výmeny študentov v rámci projektu „CAREER PLANNING for TEENAGERS”

 Dňa 20.apríla 2016 sa žiaci tretieho ročníka Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave v zložení Nemčovič, Palkovičová Latariya pod vedením p. Chrenovej zúčastnili regionálneho kola vedomostnej súťaže Mladý Európan.

 Hotelová akadémia na Mikovíniho v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, bola zaradená do projektu „Škola tretieho tisícročia - Vzdelávame pre budúcnosť“. Ako jedna z troch vybraných škôl v rámci Slovenska získala pre ukážkovú tabletovú triedu 22 tabletov.