Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.
   

Školstvo, mládež a šport


 

 

Študenti si zmerajú sily v širokej škále športov.

 Bratislavský samosprávny kraj vytvoril projekt s názvom Hajschul, ktorý prezentuje pestrú ponuku odborov stredných odborných škôl v regióne.

 Praktická maturita na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9 v Bratislave

 Praktické maturity žiakov IV.PH na Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 sa zúčastnili súťaže o Cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky pod názvom Maják pre dopravu.

 Darcovia krvi z Obchodnej akadémie Račianska 107 Bratislava

 Cieľom každej strednej školy je pripraviť absolventov čo najlepšie pre budúci výkon povolania. SOŠ podnikania na Strečnianskej 20 v Bratislave sa preto zapojila do projektu Európskej únie Erasmus plus, vďaka ktorému vysiela svojich študentov na stáže do zahraničia.

 15 ročník „Moravský pohár 2017, súťaž odbornej zručnosti žiakov stredných odborných škôl v odbore cukrár, s medzinárodnou účasťou sa tento rok konal v dňoch 4.-6.4.2017 v Strednej škole na Charbulovej ulici v Brne.

 Uskutočnila sa praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiakov maturitného ročníka 4. Ma – študijného odboru pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu.

 Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej zrealizovalo dňa 10. mája 2017 „Medzinárodný koncert baletných škôl“, v historickej budove Slovenského národného divadla.