Blindfriendly Štvrtok 26. 4. 2018 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom tejto informácie oznamuje neštátnym subjektom, že majú možnosť predkladať žiadosti o finančný príspevok pre rok 2012 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Termín na predkladanie žiadostí je do 1. septembra 2011.

 V stredu 8. júna 2011 o 9.00 zahájila riaditeľka Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Ing. Edita Kruzslíková Športové hry 2011.

 Minulý rok Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya prvý krát usporiadal výstavu Geniálny Amedeo. Vzhľadom k úspechu, ktorý táto akcia zožala v radoch priaznivcov tohto zariadenia má výstava tento rok pokračovanie pod názvom Geniálny Amedeo II.

 Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie zorganizoval dňa 30.6.2011 v poradí 6. ročník športovo – zábavných hier. Prítomných z jednotlivých zariadení srdečne privítal riaditeľ DSS Plavecké Podhradie Jozef Sádovský. Športové hry zahájil podpredseda BSK Martin Berta, ktorý prítomným družstvám zaželal príjemné športové zápolenie.

 Už po tretíkrát počas svojej existencie sa na Folklórnom festivale Východná predstavil Folklórny súbor JAVORČEK,

 29.jún bol pre klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra a ich rodinných príslušníkov výnimočným dňom. Pri príležitosti ukončenia školského roku boli klientom slávnostne odovzdané hodnotenia za ich celoročnú činnosť a aktivitu spolu so sladkou odmenou. Pripravené boli aj jednotlivé športové disciplíny, v ktorých mohli klienti dokázať svoju šikovnosť a v ktorých boli víťazmi všetci.

Deň plný krásnych okamihov a príjemných chvíľ prežili účastníci podujatia, ktoré sa konalo pri príležitosti dňa otvorených dverí v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni v sobotu, 25. júna.

DSS a ZPB Merema usporiadal dňa 23. júna 2011 v prekrásnom areáli Penziónu Harmónia 2. ročník petangového turnaja za účasti 17- tich zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.

Bratislavský samosprávny kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár, ktorý sa uskutoční dňa 27. 06. 2011 o 9:00 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.