Blindfriendly Utorok 18. 12. 2018 | Meniny má Sláva Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Pod vedením dramatoterapeuta Martina Žáka predviedli svoje umenie 1. decembra 2011 v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre v divadelnom predstavení Stroj času. Na premiére sa zúčastnilo viac ako 300 divákov zo zariadení sociálnych služieb z Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja, žiaci špeciálnej školy a študenti gymnázia v Modre.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

 Stihli ste si v každodennom zhone všimnúť, že nastal čas adventný?! Tak vedzte, že v našom zariadení sme sa sviatočne stíšili a v prvú adventnú sobotu 26. novembra 2011 sme už tradične zorganizovali predvianočné Tvorivé dielne.

O tomto čase skoro v každej kuchyni vonia vanilka a škorica. Aj Bratislavský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí, v spolupráci s Domovom sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Rosa (ďalej len DSS a RS ROSA), dňa 30.11. 2011 zrealizovali mini kurz pečenia vianočných perníkov a pečiva, ktorého sa zúčastnili klienti šiestich zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 Viac ako tisíc Novomešťanov sa v utorok podvečer zabávalo na Galakoncerte úcty k seniorom, ktorý pre nich zorganizoval starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý.

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na Vianočný benefičný koncert do kina Lamač 10. decembra 2011 o 18.00 hod, na ktorom vystúpia mladí umelci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Dúbravke, klienti DSS Rozsutec, folklórny súbor Dalmatínci a operný spevák Mgr. art. Juraj Havaj s klavírnym doprovodom.

 Združenie Lepší svet pozýva na benefičnú aukciu vzácnych umeleckých diel a predmetov známych slovenských osobností na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, ktorá sa bude konať 24. novembra 2011, od 19:00 hod., v priestoroch združenia Lepší svet, Osuského 8, Bratislava.

V stredu 9.11.2011 si klienti DSS PD Báhoň pripomenuli Deň nevidiacich (13.11.2011). Od pondelka mali možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží, pričom slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v stredu poobede.

 Klienti domovov sociálnych služieb v správe Bratislavského kraja mali opäť možnosť diskutovať so zamestnancami a niektorými poslancami župy o úrovni poskytovaných sociálnych služieb. Išlo o druhé stretnutie, ktoré sa konalo vo štvrtok 10. novembra v DSS a ZpS na Hrnčiarskej ulici v Pezinku.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ organizuje 10.novembra 2011 o 9:00 hod. ďalší z cyklov vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.