Blindfriendly Streda 24. 4. 2019 | Meniny má Juraj Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

 • PhDr. Marica Šiková   
  riaditeľka odboru sociálnych veci a vedúca oddelenia registrácie a financovania sociálnych služieb
  Tel.: 02/ 4826 4208
  Fax: 02/ 4826 4386
 • MUDr. Janka Kochová  
  vedúca oddelenia / posudková lekárka
  posudková lekárka
  Tel.: 02/ 4826 4133

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Srdečne vás pozývame v pondelok, 19. decembra 2011 o 17:00 hod. do Galérie X na Zámočnickej 5 v Bratislave, na otvorenie výstavy Vianočné stretnutie 2011, ktorou chcú organizátori nadviazať na podobné podujatia v minulosti. Výstava potrvá do 31.decembra.

Dňa 8. 12. 2011 sa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím na Javorinskej 7a v Bratislave konal I. ročník recitačnej súťaže na počesť Milana Rúfusa. Klienti sa mohli realizovať v nasledujúcich kategóriách - próza, poézia a vlastná tvorba.

 Na chránenom pracovisku Musique club galerie na Štúrovej ulici 61 v Modre je sprístupnená kolekcia výtvarných diel klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA, namaľovaných s láskou a posolstvom, nazvaná ČASOPRIESTOR.

 V Domove sociálnych služieb pre dospelých a zariadení podporovaného bývania Rozsutec sa 6.decembra udialo stretnutie s Mikulášom. Dostavil sa aj čert, na všetko dohliadal anjel.

 Pod vedením dramatoterapeuta Martina Žáka predviedli svoje umenie 1. decembra 2011 v Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre v divadelnom predstavení Stroj času. Na premiére sa zúčastnilo viac ako 300 divákov zo zariadení sociálnych služieb z Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja, žiaci špeciálnej školy a študenti gymnázia v Modre.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, ktorého sa tiež môžu zúčastniť prijímatelia sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a verejnosť.

 Stihli ste si v každodennom zhone všimnúť, že nastal čas adventný?! Tak vedzte, že v našom zariadení sme sa sviatočne stíšili a v prvú adventnú sobotu 26. novembra 2011 sme už tradične zorganizovali predvianočné Tvorivé dielne.

O tomto čase skoro v každej kuchyni vonia vanilka a škorica. Aj Bratislavský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí, v spolupráci s Domovom sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Rosa (ďalej len DSS a RS ROSA), dňa 30.11. 2011 zrealizovali mini kurz pečenia vianočných perníkov a pečiva, ktorého sa zúčastnili klienti šiestich zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 Viac ako tisíc Novomešťanov sa v utorok podvečer zabávalo na Galakoncerte úcty k seniorom, ktorý pre nich zorganizoval starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý.

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle na Vianočný benefičný koncert do kina Lamač 10. decembra 2011 o 18.00 hod, na ktorom vystúpia mladí umelci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Dúbravke, klienti DSS Rozsutec, folklórny súbor Dalmatínci a operný spevák Mgr. art. Juraj Havaj s klavírnym doprovodom.