Blindfriendly Sobota 15. 12. 2018 | Meniny má Ivica Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 Podporované bývanie pre ľudí s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami na Hontianskej 16 v Bratislave má už rok. K jeho 1. výročiu sa vo františkánskom kláštore v Bratislave uskutočnil seminár, ktorý v spolupráci s OZ Nádej pre Rozsutec a pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša, zorganizoval Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec.

 V dňoch 28. – 29.10. 2011 sa 22 zamestnancov DSSpKM vzdelávalo na tému „Práca s rizikom v sociálnych službách“. Lektorom dvojdňového seminára bol Karel Kosina – riaditeľ Oblastnej charity v Brne.

 Tanec rozvíja koordináciu myslenia a pohybu, posilňuje telo, poskytuje radosť zo života a v neposlednom rade ide o skvelú spoločenskú aktivitu, vďaka ktorej je možné stretnúť veľa nových ľudí a užiť si pri tom množstvo zábavy.

 Projekt organizácie AV Mobilita s názvom Staviame spolu mosty nesie zaujímavú myšlienku prezentovať umelecké diela ľudí s postihnutím spolu so známymi umelcami z radov profesionálnych maliarov, sochárov, grafikov alebo ináč nadaných známych umelcov.

 V období od 19.10.2011 do 25.11.2011 bola v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči výstava DSS PD Báhoň pri príležitosti 81. výročia založenia prvého ústavu pre nevidiacich ľudí na Slovensku.

 V rámci mesiaca úcty k starším zorganizovala 18. októbra Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku divadelné predstavenie rovnomenného názvu pre členov Denného centra – Klubu dôchodcov a obyvateľov Podporovaného bývania Gerulata v Rusovciach.

 Ďalším z klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA, ktorému sa sen stal skutočnosťou, je 36 ročný Roman Meštianek. Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v programe OPORA 2011 zameranej na rozvoj individuálnych plánov klientov, rozvíjal svoju fyzickú silu, kondíciu a zdravý životný štýl vo fitnescente Power Factory v Modre.

 V priestoroch DSS Hestia sa dňa 10. októbra uskutočnilo ďalšie vystúpenie pre klientov, ktoré zabezpečuje Nadačný fond Dr. Klaun z Trenčína. Tentokrát vystúpil známy mím Vlado Kulíšek.

 Bratislavská župa pripravila prvý ročník športového podujatia pre seniorov zo zariadení v pôsobnosti kraja aj hlavného mesta. Župná Olympiáda seniorov sa uskutoční v sobotu 15. októbra, seniori budú súťažiť o takmer meter vysoký putovný pohár predsedu BSK.

 V priestoroch DSS HEstia sa dna 10.10.2011 uskutocnilo dalšie predstavenie pre klientov, ktoré zabezpecuje Nadacný fond Dr. Klaun z Trencína.