Blindfriendly Piatok 19. 10. 2018 | Meniny má Kristián Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor sociálnych vecí je členený na:
   

Sociálne služby


 

 

 V priestoroch DSS Hestia sa dňa 10. októbra uskutočnilo ďalšie vystúpenie pre klientov, ktoré zabezpečuje Nadačný fond Dr. Klaun z Trenčína. Tentokrát vystúpil známy mím Vlado Kulíšek.

 Bratislavská župa pripravila prvý ročník športového podujatia pre seniorov zo zariadení v pôsobnosti kraja aj hlavného mesta. Župná Olympiáda seniorov sa uskutoční v sobotu 15. októbra, seniori budú súťažiť o takmer meter vysoký putovný pohár predsedu BSK.

 V priestoroch DSS HEstia sa dna 10.10.2011 uskutocnilo dalšie predstavenie pre klientov, ktoré zabezpecuje Nadacný fond Dr. Klaun z Trencína.

 Leto sa s nami podľa kalendára lúči, ale slnko nás ešte stále teší svojimi lúčmi a láka von. Jeden z krásnych septembrových dní si vybrali aj klienti a kolegovia z Domova sociálnych služieb pre dospelých a zariadenia podporovaného bývania Rozsutec, aby usporiadali vo svojom sídle na Furmanskej 4 v Bratislave Záhradnú slávnosť.

 V dňoch 8.-14. septembra 2011 sa klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb prof. K. Matulaya už štvrtýkrát zúčastnili v poradí 31. ročníka Oslavy športu pre ľudí s mentálnym postihnutím v Berlíne.

 Bratislavský samosprávny kraj a Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya Vás 19. októbra 2011 pozývajú na 3. ročník Regionálnych plaveckých pretekov a plaveckej pripravenosti pre ľudí s mentálnym znevýhodnením.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR vyhlasuje v poradí už štvrtý ročník internetovej fotografickej súťaže pod názvom Bariéry 2011. Súťaž sa v tomto roku nesie v duchu “Starosti a radosti každodenného života ľudí so zdravotným postihnutím” a bude prebiehať od 20. septembra do 25. novembra 2011 na stránke www.nrozp-bariery.sk.

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR vyhlasuje v poradí už štvrtý ročník internetovej fotografickej súťaže pod názvom Bariéry 2011. Súťaž sa v tomto roku nesie v duchu “Starosti a radosti každodenného života ľudí so zdravotným postihnutím” a bude prebiehať od 20. septembra do 25. novembra 2011 na stránke www.nrozp-bariery.sk.

 Mimovládna organizácia Národný inštitút rozvoja práce a sociálnej kumunikácie so sídlom na Belopotockého 6 v Bratislave navštívila DSS a ZPS Rača pri vinohradoch 267 so skupinou študentiek z Dolného Rakúska.

 Pod týmto názvom sa uskutočnila výstava fotografií Folklórneho súboru Javorček, spojená s integrovanými vystúpeniami s Folklórnym súborom Lipa z Bratislavy.