Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

KONTAKTY

PÔSOBNOSŤ

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.
   

 

 

Združenie Malokarpatská vínna cesta, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko a SNM – Múzeum Červený Kameň si Vás dovoľujú pozvať 8. máj 2010 v čase od 15:00 do 20:00 hod. na nové podujatie "Vína na Hrade Červený Kameň".

Klub Bratislavských turistov pozýva v dňoch 28. augusta až 1. septembra 2010 všetkých priateľov cykloturistiky na 32. slovenský zraz cykloturistov KST.

 Srdečne Vás pozývame na štvrtý ročník podujatia SAMOVE HRY - otvorenie turistickej sezóny v Devínskej Novej Vsi, ktorá sa bude konať v sobotu 24. apríla 2010 v čase od 13:30 do 19:00 na Námestí J. Kostru v Devínskej Novej Vsi (oproti Ternu).

V dňoch 22. až 23. apríla sa v bratislavskom hoteli Radisson Carlton po prvýkrát uskutoční valné zhromaždenie Medzinárodného zväzu autobusového turizmu (RDA). O usporiadanie tejto mimoriadne prestížnej udalosti sa postarala Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) spolu s Ministerstvom hospodárstva SR.

Slovenské národné múzeum Červený Kameň pozýva všetkých záujemcov na scénické podujatie "Návšteva u hradných pánov", ktoré sa uskutoční v dňoch 1.– 2. mája a 8.– 9. mája 2010 na hrade Červený Kameň od 13:00 do 18.00 hod. (vrátane) každých dvadsať minút za prítomnosti urodzeného panstva.

Bratislavský samosprávny kraj sa zúčastnil v dňoch 9. až 10. apríla 2010 regionálnej výstavy cestovného ruchu "Vár a nagyvilág" (Svet Ťa očakáva) v maďarskom Győri.

 Pozývame Vás na Svätojurské hody, ktoré sa uskutočnia v čase od 23. do 25. apríla 2010. Sprievodným programom bude množstvo rôznych výstav a podujatí.