Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

   

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: Zverejnenie zadávania zákaziek / Zákazky s nízkou hodnotou


 

 

Názov predmetu zákazky : „Nákup stolných počítačov a vybavenia k nim, nákup notebooku a tlačiarní“ / Stredná odborná škola, Myslenická 1 v Pezinku.

Výmena strojnej technológie v odovzdávacích staniciach tepla / Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

„Oprava oplotenia / DSS pre dospelých, SNP 38, 900 84 Báhoň“

„Oprava strechy / Gymnázium, Grösslingová 18, 811 09 Bratislava“

Názov predmetu zákazky: Zváračka optických káblov Predpokladaná hodnota zákazky: 3 670,00 eur bez DPH

Názov predmetu zákazky: Dodávka a montáž žalúzií a okenných sieťok proti hmyzu

Názov predmetu zákazky – Nákup počítačov, projektorov a doplnkového vybavenia k nim - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky – Nákup ručného elektrického naradia - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Názov predmetu zákazky – Havária liatinového rozvodu odpadu, TUV a SV - SOŠTaR , Ivanská cesta 21, Bratislava

Predmet zákazky: Oprava prasknutého potrubia na vyššom poschodí odkiaľ voda preteká až na prízemie . Cena zákazky: 4166,66 EUR bez DPH